> > Miks minust sai õpetaja gümnaasiumis?

Olen oma elus võtnud vastu uue väljakutse, küll väikesel määral aga siiski. Olen ammu unistanud võimalusest minna väikese koormusega kooli õpetajaks. Ja nagu me “teame”, on südamest tulnud unistustel kalduvus realiseeruda. 2018 aasta hilissügisel tehti mulle ettepanek anda ühes Eesti gümnaasiumis 10-ndale klassile ettevõtluse aluseid. Võtsin veidike mõtlemise aega ja ütlesin jah. Kuigi vastus oli minu sees juba küsimise hetkel tegelikult olemas. Miks ma olen tahtnud õpetajaks minna?
Toon välja mõned olulisemad punktid, mis on mind selle unistuseni viinud.

  1. Igapäevaselt arendades täiskasvanud õppijaid saan ma aru, et üsna paljudel inimestel on õppimise suhtes negatiivne hoiak, mis takistab neil ennast arendada vastavalt oma võimetele.
  2. Inimestel on palju hirme tagasiside suhtes. Tagasisidet ei osata anda ja ei osata vastu võtta. Sellisel juhul on ka keeruline ennast arendada, kui ma tagasisidet ei saa ja ka ei küsi.
  3. Muudatuste ees on hirmud, inimesed on rahulolematud ja samas muudatusi ei tee. Paradoks on see, et ollakse mugavustsoonis, isegi, kui seal on väga ebamugav olla.  
  4. Isikliku vastutuse võtmist võiks olla rohkem. Palju räägitakse, mis on halvasti ja mida keegi teine on jätnud tegemata või teinud valesti, selle asemel, et mõelda, milline oleks minu panus, et asjad läheksid meie perekonnas/organisatsioonis/kogukonnas/ühiskonnas paremini.
  5. Enamus eelnevad punktid taanduvad minu hinnangul sellele, et me pole õppinud mõtestama oma mõtlemist, käitumist ja tegevusi.

Kuidas need mõtted ja minu kooli õpetajaks minek siis ikkagi seotud on? Punktid millest kirjutasin, saavad alguse juba lapsepõlves kujundatud toetavatest harjumustest, mis tekitavad ka täiskasvanuna soovi ennast pidevalt arendada ja olla ettevõtlik. Harjumusi kujundavad kodu ja kindlasti mingil määral ka kool. Kuna võõraste inimeste koju mul ei õnnestu minna lapsi õpetama, toetama või inspireerima, siis avaneb mul võimalus seda teha koolis. Usun, et õpetaja mõju iseenda ja teiste inimeste käitumise selgemaks mõtestamiseks/mõistmiseks kannab ühiskonnas väga suurt rolli. Mida enam inimene oma tegevusi mõtestab, seda suuremat rahulolu on tal võimalik kogeda tehtud töödest ja tegemistest.

Minu suurim soov on oma eeskujuga/õpetustega inspireerida noori inimesi tulevikus.

 1. Olema uudishimulikud sooviga areneda.
 2. Küsima oma tegevusele tagasisidet ja andma tagasisidet. See aitabki areneda.
 3. Julgeda teha muudatusi, selle asemel, et tunda rahulolematust.
 4. Võtma isiklikku vastutust.
 5. Mõtestama oma tegevusi/käitumist/mõtlemist.

Kuna olen õpetaja rollis olnud alles kuu aega, siis järeldusi, kas mu eesmärk on õnnestunud, on veel vara teha. Kindlasti annan kevadel teada, kuhu ma jõudsin ja mis järeldusi teha saan! ☺

 

Signe Valsberg, Aeternum koolitaja ja konsultant

2019-02-28T00:05:50+02:00