> > 7 faktorit, mis nõuavad personalijuhi tähelepanu

20. mail tähistatakse Eestis ja Euroopas esimest korda rahvusvahelist personalijuhtimise päeva.
Selle valguses toome teieni 7 peamist faktorit, millesse personalijuht peaks sekkuma, et töötajad oleksid pühendunud, õnnelikud ja produktiivsed.

Need faktorid mõjutavad töötajate psühhosotsiaalset tervist ning on otseselt seotud sellega, kui kvaliteetseid töötajaid me organisatsioonis hoiame. Seega, mida rohkem nende faktoritega tegeleda, seda lihtsam on inimesi enda juures hoida ning saada vastutasuks kvaliteetset tööd.

  • Tööga seotud nõuded

Oluline on mõista, mida meie töötajatelt nõutakse. Seda nii numbrilistes näitajates kui ka töö tempo, ebamugavates olukordades viibimise ja emotsioonide varjamise osas.

  • Töösisu ja -korraldus

Inimesed on tööl rahulolevamad, kui neil on võimalus kaasa rääkida selles, mida nad tööl teevad, neil on võimalik õppida uusi asju, töö on vaheldusrikas, nad omavad kontrolli oma tööaja üle ning tunnevad, et nende töö on tähenduslik.

  • Inimestevahelised suhted ja juhtimine

Töötajad on pühendunud ja tulemuslikud, kui nad omavad infot, mida nad vajavad oma töö hästi tegemiseks, neile on seatud selged eesmärgid ning nad tunnevad, et neid austatakse tööl. Selle juures mängib väga suurt rolli juhtimise kvaliteet organisatsioonis ning nii vertikaalne kui horisontaalne tugi. Vähem olulisem ei ole ka kogukonna tunnetus tööl.

  • Seotus tööga

Inimene peab tundma, et antud töö on tema jaoks hea võimalus ning soovima teha tööd entusiastlikult. Lisaks sellele, tahab ta teada, et tema töö ja töötingimused on kindlad ning ta saab tunda end selles osas turvaliselt.

  • Sotsiaalne kapital

Teadlikult tuleb tegeleda inimestevahelise usalduse, õigluse ja austuse teemadega. Usaldus peab olema nii juhtkonna ja töötajate kui ka kolleegide vahel. Samas tahavad inimesed tunda, et erinevad olukorrad lahendatakse õiglaselt ning organisatsioonis austatakse üksteist.

  • Konfliktid ja solvav käitumine

Üha enam tuleb tegeleda kiusamiste, tülide, kuulujuttude ja vägivallaga. Loomulikult tahavad töötajad töötada organisatsioonis, kus ei ole laimu, narrimist ja kuulujuttu. Rääkimata ahistamisest (tööl või sotsiaalmeedias) ja vägivallast. Sellesse tuleb sekkuda võimalikult varakult ning tegeleda eelkõige selliste olukordade ennetamisega.

  • Tervis ja heaolu

Töötajad on muutunud järjest teadlikumaks, kuid oluline on märgata töötajate stressitaset, tervislikku seisundit, unehäireid, läbipõlemise ohtu ning neid proaktiivselt ennetada. Tulemuslikum on sellesse panustada enne, kui töötajate tervislik seisund töö pärast kannatama hakkab.

Personalijuhil on nende faktorite teadvustamises, märkamises ning juhtimisel väga oluline roll. Pööra sellele oma tähelepanu!

(Burr, H.; Moncada, S.; Berthelsen, H.; Nübling, M.; Dupret, E.; Perez, J., 2018)

Kreeta Arusaar, Aeternum koolitaja – konsultant

2019-06-19T11:37:38+02:00