> > > Uued teenindusega seotud e-koolitused!

Meil on teile põnev uudis! Aeternumil on koostöös Ahsoo.ee-ga valminud kasulikud e-koolitused, mida saate endale sobival ajal ja sobivas kohas läbida ning mis tulevad teenindusega seotud töös kindlasti kasuks. Tutvuge e-koolitustega ja kasutage seda suurepärast võimalust läbida kvaliteetset eestikeelset e-õpet.

Inimeste mõjutamine läbi isikuomaduste


Mõjutamise teema on oluline paljudes valdkondades, olgu selleks siis müük, juhtimine, õpetamine ja juhendamine, suhtlemine jne. Käesolev lühikoolitus võimaldab sul pilgu heita kõige sügavamale inimese sisse ning kohtuda isiksuse omadustega, mida teades ning oskuslikult kasutades, on võimalik iseennast ja teist inimest mõjutada ehk muuta käitumist. Neurolingivistiline programmeerimine (üks psühholoogia rakendusharu) vaatab isiksuse omadusi mitmekümnel erineval skaalal ehk metaprogrammil…

Vaata lisainfot, videotutvustust ja osale koolitusel siit.

Teenindaja kui juht


Kui tihti me sellele mõtleme, et tegelikult on klienditeenindaja roll väga sarnane juhi omale? Juhib ju teenindaja klienti läbi teenindusprotsessi, kasutades selleks mitmeid juhi funktsioone. Teenindajal tuleb planeerida, organiseerida, kontrollida ning motiveerida klienti ostma. Lisaks sellele kujundab ettevõtte maine kliendi silmis just teenindaja, kellega klient igapäevaselt kokku puutub, seega tuleb täita ka esindamise funktsiooni, kuna iga teenindaja on oma ettevõtte visiitkaart…

Vaata lisainfot, videotutvustust ja osale koolitusel siit.

Kuidas panna kliendid ostma?


Käesolev lühikoolitus on suunatud müügiga otseselt või kaudselt tegelevatele inimestele. Erinevaid müügiinimesi jälgides võib avastada, et osad on neist väga edukad ning neil õnnestub müüa praktiliselt igale kliendile (kusjuures klient on ka rahul:)). Teised jälle näevad väga palju vaeva, kuid tulemus on kesine. Millest tekib see vahe? Põhjus on selles, et esimesed kuulavad ning kaardistavad klienti , avastades nende “ostunupud”. Teised seevastu räägivad ega kuula klienti…

Vaata lisainfot, videotutvustust ja osale koolitusel siit.

Motivatsiooni “nuppude” avastamine


Tänasel päeval ja turusituatsioonis on organisatsiooni kõige olulisemaks väärtuseks selle inimesed, kellele tuleb luua toetav ja motiveeriv keskkond. Paljud ettevõtted on hädas ühtse motivatsioonisüsteemi loomisel. Samas me teame, et puudub süsteem, mis mõjuks ühtemoodi motiveerivalt kõigile inimestele. Selleks, et töötajad tunneksid ennast väärtuslikuna ning oleksid motiveeritud, tuleb õppida oma inimesi tundma ja avastada just need „nupukesed“, mis neid kirega tööle innustavad…

Vaata lisainfot, videotutvustust ja osale koolitusel siit.

2014-06-04T20:29:22+02:00