Uudised

Harjumused

Käes on aeg, mil inimesed vaatavad endasse ja teevad plaane järgnevaks 12 kuuks. Kindlasti on ka Sinu mõtetest läbi käinud mõni harjumus, mida tahaksid alanud uuel aastal enda ellu tuua. Järgnevalt toon välja 2 üliolulist harjumuste tekkimisele kaasa aitavat tegurit, mida enda kogumustest soovitan.

Harjumuse tekkimine võtab aega
Leidub allikaid, mille põhjal kulub harjumuse tekkimiseks ja kinnistumiseks 21 päeva. Teiste allikate põhjal kulub vähemalt 60 päeva. Ma leian, et konkreetset ajalist piiri ei ole mõtet taga ajada. Aru tuleks saada sellest, et ükskõik millise harjumuse tekkimiseks ja kinnistumiseks läheb vaja aega. Seda mõistes on Sinu elus tunduvalt vähem stressi.

Eeldades, et uus harjumus, mida soovid enda ellu tuua on 21 päeva pärast omal kohal võid seada iseendale „lõksu“. Olen minevikus püüdnud tegutseda sama teooria järgi. Kui soovitud harjumus ei olnud nende 21 päeva jooksul täielikult kinnistunud, siis reaalsus oli see, et ma lihtsalt loobusin selle harjumuse kallal töötamisest.

Keskkonnal on harjumuse tekkimisel suur roll
Kirjutasin mõnda aega tagasi arengut soosiva keskkonna loomisest ja selles postituses oli lause: Mõtle oma negatiivsete harjumuste peale. Kas on mõni koht või on inimesi, kes neid esile toovad?

Tol korral oli juttu negatiivsetest harjumustest, aga harjumus ei pea olema negatiivne, et seda analüüsida. Kindlasti tasub analüüsida ka positiivseid ning edasiviivaid harjumusi mõistmaks, kuidas neid veel enam esile kutsuda. Kui Sa tead, millistel tingimustel on Sinu uute harjumuste rakendamine lihtsam, siis see on otsetee eduni!

Marko Laanes, Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid