> > > AVALIKU SEKTORI TEENINDUSKVALITEEDI JA MAINE TÕSTMISE VÕIMALIKKUSEST

Heateenindus.ee ja Aeternum kutsuvad Teid osalema Avaliku sektori teenindusseminaril „Millised on teeninduskvaliteedi olulised mõjutajad Eesti avaliku sektori asutustes?“

Seminar toimub 15.02 kell 13.00 Hea Teeninduse Juhtimiskonverentsi raames ja kõigil osalejatel on võimalik kuulata ka teisi Juhtimiskonverentsi ettekandeid. Seminar on mõeldud nendele, kes vastutavad avaliku sektori asutustes klientide hea teenindamise eest.

Avaliku sektori teenindusseminari põhiteemad on:

 • Millised on teeninduskvaliteedi olulised mõjutajad Eesti avaliku sektori asutustes?
 • Kuidas teeninduse arendamise abil tõsta avaliku sektori asutuste mainet?
 • Kuidas pakkuda „rasketele klientidele“ positiivset ja asjalikku teenindust?

Seminaril keskendutakse avaliku teenuse- ja teeninduskvaliteedi analüüsimisele ja klientide ootuste kaardistamisele. Samuti vahetatakse kogemusi ja genereeritakse ideid asutuste teeninduse ja teenuse kvaliteedi tõstmiseks.

Üheskoos otsitakse vastuseid küsimustele:

 • Millised on avaliku teenuse- ja teeninduskvaliteedi kriteeriumid?
 • Mida ootavad kliendid (ka erivajadustega, liikumispuudega) avaliku sektori teeninduselt ja teenindajatelt?
 • Kuidas „rasketele klientidele“ pakkuda positiivset ja asjalikku teenindust?
 • Millised on teeninduskvaliteedi olulised mõjutajad Eesti avaliku sektori asutuste teeninduses – töötoas osalejad jagavad teineteisele parimaid teeninduspraktikaid, mida on erinevates asutustes ellu viidud.

Koolitajad on Aeternumist www.aeternum.ee , mis on täna üks tunnustatumaid teeninduskoolitusfirmasid Eestis:

 • Signe Valsberg, kes on Eesti tunnustatumaid teeninduskoolitajaid, kelle igapäevatööks on ettevõtetes ja asutustes teeninduskvaliteedi arendamine.
 • Karneliia Press, kes on töötanud avalikus sektoris 9 aastat ja on suurte kogemustega teeninduskoolitaja.

Registreerimisinfo:

 • Seminari maksumus 1-le osalejale on 129 eurot + km. Kui seminaril soovib osaleda ühest asutusest mitu inimest, palume saata hinnapäring tanel@heateenindus.ee Tanel Triisa
 • Seminar toimub 15.02 Hea Teeninduse Juhtimiskonverentsi raames ja kõigil osalejatel on võimalik kuulata ka Juhtimiskonverentsi teisi ettekandeid.
 • Seminari toimumiskoht on hotell Euroopa, Tallinnas
 • Registreerimise tähtaeg: 03. veebruar 2012.
 • Loobumine: Loobumisest palume teatada kirjalikult. Kui loobumisest on teatatud enne 8. veebruari 2012, siis tagastatakse 80% osavõtutasust.

Kohtumiseni Avaliku sektori teenindusseminaril!

Heateenindus.ee www.heateenindus.ee  ja Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid www.aeternum.ee

2012-01-23T10:53:35+02:00