> > > Kas oled pehmo, tühikargaja, vääritu või väärikas saavutaja?

Tõenäoliselt tunned ka Sina kedagi, kes on jultunud või jätab endast jultunud inimese mulje. Võib-olla tunned ka kedagi, kes on väga enesekindel või vähemalt jätab sellise mulje. Mis on nende inimeste käitumises sarnast ja mis erinevat? Kust läheb piir liigse jultumuse ja aktsepteeritava enesekindluse vahel?

Tutvustame Sulle järgnevalt nelja tegelast:

  • pehmo
  • tühikargaja
  • vääritu saavutaja
  • väärikas saavutaja

Kellega neist tunned enim sarnasust? Millised on Sinu sõbrad, kolleegid ja ülemus?

Enesekindlus ja jultumus

Et teemast paremat arusaama luua, asetame enesekindluse ja jultumuse kahele mõttelisele ristuvale teljele, mille otstes on väärtused „madal“ ja „kõrge“:

Neli toredat tegelast

Kujutame nüüd ette nelja tegelast, kes sellele teljestikule tekkinud ruudustikku paigutuvad:

Pehmo

Jultumus: madal
Enesekindlus: madal

Pehmo on selline tegelane, kellel on madal enesekindlus ja suur alandlikkus. Jultunult käitumine ei tule tal reeglina mõttessegi, pigem saab tema kirikus ka peksa ja ütleb pärast viisakalt: „Aitäh!“ Reeglina ei oska pehmo enda eest seista ja vajab kellegi hoolivat tuge ning kaitset – poeb kellegi tiiva alla ja hoidub suurema tähelepanu eest. Tahab pigem rahus olla ja teistele meeldida.

Temaga on pisut raske koostööd teha, sest kuigi ta ei hakka vastu, siis madalast enesekindlusest tulenevalt vajab ta palju tuge ja käehoidmist. Samas on ta ka valmis kõvasti pingutama ja tööd tegema selle nimel, et meeldida ja end turvaliselt tunda.

Tühikargaja

Jultumus: kõrge
Enesekindlus: madal

Tühikargaja võib esmapilgul jätta vääritu saavutaja (enesekindel ja jultunud) mulje, aga tegelikult on ta pigem ebakindel ja lihtsalt jultunud. Ta käitub provotseerivalt ja mängib laia lehte, sest läbi selle varjab ta oma sisemist ebakindlust. Kui aga päriselt „asjaks“ läheb, siis on ta millegipärast kadunud… Võib ise arvata, et on äge, aga teised temast enamasti nii ei arva – tulenevalt ongi tegemist klassikalise tühikargajaga.

Koostöö tühikargajaga võib sujuda, kui see jääb pinnapealsele tasemele, aga lahingusse temaga küll ei julgeks minna…

Vääritu saavutaja

Jultumus: kõrge
Enesekindlus: kõrge

Vääritu saavutaja on nagu tank või hai, kes läheb vajadusel üle laipade ikka oma soovitud eesmärkide suunas. Tema jultumus võib kohati olla teistele isegi päris ligimeelitav, sest erinevalt tühikargajast saavutab ta ka soovitud tulemused ja teeb päriselt asju ära – võib seetõttu mõjuda karismaatiliselt ja olla liider ning käske jagada. Sellist tegelast on hea enda “poolel” omada.

Samas ei tahaks meist keegi ise vääritu saavutaja teele ette jääda, sest hoolivust, lugupidamist ja austust teiste vastu on temal reeglina vähe. Pigem keeruline inimene, kellega koostööd teha, sest kipub teisi alla suruma ja vahel ka nende arvelt ennast upitama.

Väärikas saavutaja

Jultumus: madal
Enesekindlus: kõrge

Väärikas saavutaja on tore tegelane, kes liigub sihikindlalt oma soovide suunas ja oskab ka teistega arvestada. Ta mõjub pigem alandliku ja lugupidavana, aga erinevalt pehmost ei lase ta endale pähe istuda, vaid seisab enda eest julgelt ja uhkelt, tänu oma suurele enesekindlusele.

Ta ei esine lihtsalt esinemise pärast nagu tühikargaja ja erinevalt vääritust saavutajast otsib ta koostöövõimalusi, mitte ei taha üle laipade minna.

Väärika saavutajaga on hea koostööd teha, sest ta teab, mida ta tahab ning tema suhtlusstiil teistega on lugupidav.

Mida selle teadmisega peale hakata?

Mõtle, kuhu paigutaksid sellel teljestikul ennast, oma sõpru, kolleege? See aitab iseennast ja teisi paremini mõista.

Kui tunned end täna näiteks vääritu saavutajana, pehmo või tühikargajana, siis ehk tasuks käitumist korrigeerida ja mõelda pigem väärika saavutamise peale?

2014-10-12T09:31:38+02:00