> > > Karneliia Caramella Press: Personaalsus viib sihile!

MTF_2256x

 

Juhtimine on oluline osa meie igapäevast, millega puutume kokku koguaeg – nii poes, tööl kui kodus. Värskes Teenindaja.ee rubriigis “Koolitaja kirjutab” toob välja enda mõtted juhtide personaalsest mõtlemisest Karneliia Caramella Press.

 

 

 

Aegajalt arutades endamisi avastasin end mõttelt, kuidas paljudes eriti suurematest ettevõtetes on juhtimine muutunud kordades personaalsemaks. Olen jaganud selle mõtte kaheks osaks, millist muutust ma näen. Juhi personaalse mõtlemise all pean silmas töötaja personaalse töökoha loomist ning väga hea spetsialisti hoidmist.

Töötaja personaalne töökoht. On hea tõdeda, et järjest harvemini kuulen koolitustel osalejate poolt väljendit, et nende ettevõttes on kultuur stiilis – „kui sulle ei meeldi, mine ära!“ See pani mind mõtlema ja arutlema, mis on muutunud? Selle küsimuse peale on vastanud paljud juhid lihtsalt, et oleme jõudnud aega, kus igat tublit töötajat on vaja toetada, arendada ja luua enam personaalne töökoht ning töötingimused. Eesmärk on, et töötaja tunneks end hästi, mõtleks vähem kõrvalistele asjadele ning igal juhul tahaks just sinna tööle tulla. Töötajad on erinevad ja kogemustega positiivse hoiakuga inimest on vaja hoida ning toetada. Üks ei nõua teise olemasolu – see ei tähenda, et juht peab kõigile suutma luua nii personaalse töökoha, kui ka tagama kõik vahendid, mida töötajale meeldiks kasutada. Kõik tuleneb töötajaskonna täpsest vajadusest. Mõni töökollektiiv on liikuvam, näiteks Skype Eesti kontoris puuduvad töötajatel personaalsed töökohad, küll aga on neile tagatud kõik töötamiseks vajalik ning igal hommikul saavad nad vastavalt päevale valida ka koha, kus töötada. Personaalsuse tagab igale töötajale loodud hoiukapp, kus ta saab hoida kõik enda asju.

Personaalne lähenemine. Mis aga juhtub siis, kui töötaja on kogemustega, kohusetundlik, uuendustega kaasa minev, teotahteline, sõbralik meeskonnaliige, kes seda kõike teeb 100% asemel kordades rohkem? Ühel hetkel võib ta olla oskamatusest oma ressursse märgata lihtsalt „läbi“. Nii väsinud, et hakkavad tulema vead, suhted jahenevad – kuigi, ta oli „eile veel“ väga väärtuslik spetsialist.   On juhte, kes viskavad selle inimese üle parda – ta on oma aja ära elanud! Ja on juhte, kes ka sellistele olukordadele lähenevad personaalselt! Nad vaatavad üle tema töökoormuse ning vajadusel teevad korrektuure. Nad võimaldavad töötajal saada konsultatsioone, kuidas tema oma ametikohal saaks midagi teha kiiremini, paremate vahenditega. Viimasel ajal üha tõusev trend on, et need juhid võimaldavad oma töötajatele ettevõtte poolt tasutud nõustamist. Nende juhtide jaoks on oluline, et see töötaja saaks taas „silma särama“ ja taastaksid oma motivatsiooni.

Minu, kui koolitaja jaoks on see siiralt meeldiv tõdemus, et üha enam on meie seas juhte, kes lähtuvad personaalsusest toetades sellega iga hakkaja töötaja tahet just sellel kohal töötada.

2016-02-17T10:36:27+02:00