> > > Mis on visioon?

Tihtipeale arvatakse, et organisatsiooni visioon, missioon ja eesmärgid lähevad korda ainult ettevõtte juhatusele-omanikele. Reaalsuses lähevad Teie kandvad väärtused korda ka Teie klientidele ja halvasti väljendatud „sõnumid“ peletavad kliendid eemale.

Süsteemse juhtimise postituste sarjas loome selguse, mida antud terminid üldse tähendavad ning anname Teile nõu, kuidas sõnastada head visiooni, missiooni ja eesmärke; kuidas luua kontseptsioone, mis ka Teie kliente tõeliselt kõnetavad.

Mis on visioon?

Visioon on ambitsioonikas kuid saavutatav ettekujutus sellest, milline on Teie organisatsioon tulevikus ja/või milline on maailm (või kitsam kontekst-keskkond) Teie organisatsiooni tegevuse tulemusena. Visioon on tihti sõnastatud pikaajalise eesmärgi või kirjeldusena, milliseks organisatsioon soovib kujuneda. Visioon vastab enamasti küsimusele „kuhu tahame välja jõuda?“

Hea visioon on:

  • lihtne, aga samas lennukas, innustav, motiveeriv, atraktiivne ja positiivselt esitatud;
  • kõigile arusaadav (ka Teie klientidele);
  • pikaajaline, tulevikku vaatav;
  • väljendab ideaali, aga on siiski realistlik.

Visioon areneb ja võib muutuda organisatsiooni tegevuse käigus. Visioonist lähtutakse oluliste ja pikaajalise mõjuga otsuste tegemisel. Visiooni viiakse ellu, täites organisatsiooni missiooni. Vahel öeldakse ka, et visioon on tähtajaga unistus.

Näited

  • Aeternum Koolitused ja Konsultatsioonid:

Saada tunnustatuimaks ja mõjukaimaks psühholoogilisi teenindusega seotud koolitusteenuseid pakkuvaks ettevõtteks Eestis ning saavutada kindel positsioon Euroopa  koolitus- ja konsultatsiooniturul.

  • Microsoft:

Luua kogemusi, kus seadmete maailm ühineb tarkvara maagia ja üleilmsete internetipõhiste teenuste jõuga.

  • Google (alustades):

Luua ideaalne otsingumootor.

Kas kõik Teie organisatsiooni liikmed oskavad vastata küsimusele, miks on visiooni saavutamine nende jaoks oluline?

Mis on missioon?
Mis on eesmärgid?

Allikad/täiendavat lugemist:
„Kaasaegne juhtimine ja personali koolitus“ M. Lõhmus; L. Simson; H. Vigla, 2002 Vastus
„Projektijuhtimine“ S. Salla, 2007, TLÜ Kirjastus
„Õigel lainel – äritõed, mis eristavad turuliidreid ebaõnnestujatest“ C. Stull; P. Myers; D. M. Scott, 2009 Äripäev
http://www.google.com/about/corporate/company/tenthings.html
http://www.mba-tutorials.com/strategy/307-top-vision-statements.html
http://www.lvrkk.ee/kristiina/ariplaan/4_visioon_missioon_ja_eesmrgid.html
http://teamaltman.com/2010/04/understand-your-business-plan%E2%80%99s-mission-and-vision/
http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_planning
*Pilt: myriamperamo
2011-09-14T10:47:42+02:00