> > > Mis on missioon?

Mis on missioon?

Missioon on kirjeldatud põhjendus sellest, miks organisatsioon üldse eksisteerib ja mida tehakse selleks, et visiooni ellu viia. Missioon vastab enamasti küsimusele “miks me üldse olemas oleme?” – mis on meie eksisteerimise mõte.

Kui visiooniga küsitakse tihtipeale „mida me soovime saavutada?“, siis missioon võib vastata ka küsimusele „kuidas me seda teeme?“ Missiooni teadmine ja sellest tulenevate väärtuste kandmine motiveerib personali ja see peab olema viidud kõigi organisatsiooni kuuluvate inimesteni.

Hea missioon:

 • on väärtus, mille saavutamiseks organisatsiooni liikmed on valmis panustama;

 • annab selge sihi, kus suunas liigutakse (on aluseks eesmärkide seadmisel);

 • üldine ja tervet organisatsiooni hõlmav, aga siiski piisavalt konkreetne ja piiritletud (liiga üldine missioon ei ütle tegelikult mitte midagi ja muutub seeläbi mõttetuks).

Näide 1

 • Aeternum Koolitused ja Konsultatsioonid:
  Aidata süsteemselt ja püsivalt arendada Eesti teeninduskultuuri.

Näide 2

 • Coca-Cola:
  · Värskendada maailma – hinge, keha, meeli
  · Inspireerida optimismile – läbi meie brändide ja tegevuste
  · Luua väärtust ja eristuda igas valdkonnas, millesse end kaasame

Näide 3

 • Apple:
  Apple toodab „Mac“-e, parimaid personaalarvuteid maailmas, koos „OS X“, „iLife“, „iWork“ ja muu professionaalse tarkvaraga. Apple juhib digitaalse muusika revolutsiooni oma „iPod“-idega ja „iTunes“-i veebipoega. Apple taasleiutas mobiiltelefoni revolutsioonilise „iPhone“-ga ja „App Store“-ga ning tutvustas hiljuti maagilist „iPad“-i, mis määratleb mobiilse meedia ja arvutiseadmete tulevikku.

Kas Teie missioon kõnetab kõiki organisatsiooni liikmeid ja ka Teie kliente?

Mis on visioon?
Mis on eesmärgid?

Allikad/täiendavat lugemist:
„Kaasaegne juhtimine ja personali koolitus“ M. Lõhmus; L. Simson; H. Vigla, 2002 Vastus
„Projektijuhtimine“ S. Salla, 2007, TLÜ Kirjastus
„Õigel lainel – äritõed, mis eristavad turuliidreid ebaõnnestujatest“ C. Stull; P. Myers; D. M. Scott, 2009 Äripäev
http://www.mba-tutorials.com/strategy/307-top-vision-statements.html
http://www.coca-cola.co.uk/about-us/coca-cola-mission-vision-statement.html
http://investor.apple.com/faq.cfm?FaqSetID=6
http://www.lvrkk.ee/kristiina/ariplaan/4_visioon_missioon_ja_eesmrgid.html
http://teamaltman.com/2010/04/understand-your-business-plan%E2%80%99s-mission-and-vision/
http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_planning
*Pilt: myriamperamo
2011-09-26T08:26:05+02:00