> > > Mis on eesmärgid?

Mis on eesmärgid?

Eesmärgid on selgelt määratletud tulevikuseisundid, mille poole püüeldakse. Võrreldes visiooni ja missiooniga on eesmärgid kõige konkreetsemad. Tavaliselt püstitatakse organisatsioonis erineva kestvusega eesmärke:

  • pikaajalised eesmärgid – 5 aastat või pikemad

  • keskmise pikkusega – 1-5 aastat

  • lühiajalised – kuni 1 aasta

Eesmärke jagatakse tihti ka kaheks:

  • üldeesmärk – pikem siht, strateegilise tähtsusega

  • otsesed eesmärgid – toetavad üldeesmärgi saavutamist

Näited

  • Aeternum Koolitused ja Konsultatsioonid lühiajalised eesmärgid (aastani 2011 juuni):

·    … on Tallinnas kontoriruumid (ca Xm2).

·    … on X koolituspäeva kuus.

·    … on kliendikontaktide arv nädalas X.

·    … on X erinevat klienti, kellele on reaalselt koolitus tehtud.

·    … on X osanikku.

  • Aeternum Koolitused ja Konsultatsioonid pikaajalised eesmärgid (aastani 2015):

·    Saada tuntuks Eesti kõigis avaliku-, era- ja kolmanda sektori organisatsioonides nii, et kõik personali arenguga tegelevad organisatsioonide võtmeisikud teavad, mis ettevõttega on Aeternum´i puhul tegemist.

·    Aeternum´i personali arvu Xkordne kasv ning jätkuv arendamine (erinevad koolitused/kursused Eestis ja mujal), et pakkuda veelgi kvaliteetsemat teenust.

·    X% Aeternum`i klientidest on saanud püsikliendi staatuse ehk võtnud Aeternumist koolitus- ja/või konsultatsiooniteenust rohkem, kui X korra.

·    Aeternum`i kliendid on saavutanud silmapaistvaid tulemusi erinevatel teenindusalastel konkurssidel (nt „Hea Teeninduse“ auhind; „Aasta Teenindustegu“; kõrge teenindusindeks jne) ning saanud laiemat avalikku tunnustust hea teeninduse eest.

·    Ettevõtte käibe kasv aastas vähemalt X%. Teine tegevusaasta planeeritakse käibe kasvu esimese aastaga võrreldes vähemalt X% ning kolmas tegevusaasta samuti X%.

Loe ka varem ilmunud postitusi:

Mis on visioon?
Mis on missioon?

Jätkupostitustes anname Teile nõu, kuidas sõnastada head visiooni, missiooni ja eesmärke.

Täiendavat lugemist:
http://www.lvrkk.ee/kristiina/ariplaan/4_visioon_missioon_ja_eesmrgid.html
*Pilt: myriamperamo
2011-10-06T12:25:36+02:00