> > > Millised rollid on Sinu meeskonnas? Millised rollid on Sul endal igapäevaselt meeskonnas?

Milline on Sinu roll meeskonnas? Millised levinud rollid ühes meeskonnas üldse eksisteerivad? Kui töötad juhina ning vastutad meeskonna tulemuste eest, siis on teadmine rollidest väga suure väärtusega. Näiteks abistab see Sind tööde jaotamisel ning inimestega suhtlemisel. Kui oled meeskonnaliige, siis aitab arusaam rollides oma tööd tulemuslikumalt teha ning teistega suhtlemisel mõistvam olla.

Järgnevalt vaatamegi Belbini rolle meeskonnas. Olgu siinkohal öeldud, et Belbini rollid ei ole isiksusetüübid. Belbini rollid aitavad paremini mõista, milliseid funktsioone üks või teine meeskonnaliige kannab ja tihti võib üks inimene olla korraga ka mitme rolli kandjaks.

Innovaator


Ideede generaator, hea kujutlusvõimega, kastist välja mõtlev. Loovisiksus, kes mõtleb pigem ebaharikul viisil ja suudab tulla välja originaalsete ideedega.

Kui meeskonnas on liiga palju innovaatoreid, siis võib omavaheline koostöö olla väga raske.

Tasub arvestada, et innovaator võib tihti olla liiga hõivatud, et temaga suhelda.

Hindaja


Loogilise mõtlemisega analüütiline inimene, tihti ka täiuslikkuse poole pürgija. Võivad tunduda pigem emotsioonitud, kalduvad olema väga põhjalikud.

Meeskonnas kipuvad nad ohjeldama ülemäärast entusiasmi ja teisi n-ö maa peale tagasi tooma. Erinevalt pessimistist põhineb aga hindaja skeptitsism loogikale, mitte emotsionaalsusele.

Tasub arvestada, et hindaja võib olla liiga kriitiline ning tavaliselt puudub temas see säde, mis teisi inspireerib.

Koordineerija


Teisi kaasav, eesmärke selgemaks muutev ja teiste toimetusi koordineeriv inimene. Oskab tööd delegeerida ning leida iga ülesande täitmiseks sobiva inimese. Tahab, et kõigil oleks võimalik panustada.

Aitab hoida meeskonda tasakaalus ning tagada rahu.

Tasub arvestada, et koordineerija võib mõjuda ka manipuleerijana ja üritada enda töökoormust vähendada, andes seda sujuvalt ja märkamatult ülejäänud meeskonnaliikmetele.

Teostaja


Pigem distsiplineeritud, struktuuri väärtustav ja süstemaatiline inimene. On tavaliselt väga töökas. Vajab pigem selgemaid juhiseid, korda ja organiseeritust.

Meeskonnas ei pruugi teostaja liiga hästi silma paista, kuid on väga oluline, sest teeb reaalselt tööd ja asjad saavad valmis.

Tasub arvestada, et kui tavaliselt tehakse meelsamini seda tööd, mis meeldib ning kiputakse ülejäänut ignoreerima, siis tõeline teostaja teeb organisatsiooni nimel ära kõik, mis vaja.

Viimistleja


Viimistleja on see, kes muretseb detailide pärast ja tahab pidevalt täiustada. Kipub olema pedantne ja täpne, meeldib kontrollida ja siis veelkord kontrollida. Seejuures võib tema maniakaalsus tekitada pingeid ja rahulolematust nii temas endas kui teistes. No kaua võib ühte asja viimistleda?!

Meeskonnas võib viimistlejast palju kasu olla asjade lihvimisel, aga tavaliselt ei kipu viimistle ise asju ära lõpetama ja õigeks ajaks valmis saama.

Tasub arvestada, et viimistleja ei oska hästi delegeerida ja võib oma detailiderohke töökoorma all kergesti läbi põleda.

Võimaluste otsija


Ütleb, et kõik on võimalik, kui piisavalt tahta ja on jaatava suhtumisega entusiast, kes näeb pigem võimalusi kui takistusi.

Meeskonnas mõjub võimaluste otsija inspireerivalt, aga võib ka teistest pisut kaugel tunduda, sest toimetab tihti meeskonnast eemal ja suhtleb palju teistega.

Tasub arvestada, et võimaluste otsija kipub olema liiga optimistlik ning tema entusiasm võib raugeda kohe, kui esialgne vaimustus on otsas. Tihti tuleb teda tagant torkida, et asjad saaksid tehtud.

Kujundaja


Kujundaja on dünaamiline inimene, kes paneb meeskonnas rattad käima. Samuti on ta otsekohene ja ei karda asju välja öelda. Ta on huvitatud saavutamisest ning keskendub meelsasti eesmärkidele. Tavaliselt on ta pigem ekstravertne.

Meeskonnas esitab kujundaja väljakutseid ning soovib tagada meeskonna eesmärgipärasust toimetamist. Toob meeskonda suure annuse energiat ja kruvib tempot üles.

Tasub arvestada, et kujundaja võib kergekäeliselt inimesi solvata ja agressiivselt mõjuda.

Meeskonnatöötaja


Eelkõige hea kuulaja ja selline diplomaadi tüüpi taktitundeline isik, kes suudab konflikte siluda ja meeskonnas olevaid suhteid vee peal hoida. Paneb kõiki end paremini tundma.

Meeskonnas võib see roll tihti jääda märkamatuks seni, kuni rolli kandjat enam pole. Peagi on vaidlused ja arusaamatused üle käte ning koostöö palju halvem.

Tasub arvestada, et meeskonnatöötajal on raske ise otsuseid vastu võtta ning ta soovib enamasti konflikte vältida.

Asjatundja


On kirglik õppija oma valdkonnas, tahab enamasti minna detaili ja saada uusi teadmisi, et veelgi suurem asjatundja olla. Samas jagab oma teadmisi meeleldi ka teistega. Kui ta midagi ei tea, siis teeb kõik endast oleneva, et teada saada ja välja uurida. Loeb juhendid algusest lõpuni läbi.

Meeskonnas on asjatundja eeskujuks, kuidas oma töölõiguga pühendunult tegeleda. Samas ei pruugi saavutada head kontakti teistega, sest need ei ole tema lemmikvaldkonnast samal määral huvitatud.

Tasub arvestada, et asjatundja pole reeglina huvitatud millesti, mis jääb tema vastutusalast välja.

Tihti grupeeritakse kirjeldatud rollid ka kolme kategooriasse:

Tegevusele suunatud rollid: Suhetele suunatud rollid: Mõtlemisele suunatud rollid:
– Teostaja
– Viimistleja
– Kujundaja
– Koordineerija
– Võimaluste otsija
– Meeskonnatöötaja
– Innovaator
– Hindaja
– Asjatundja

Hea lugeja, kas tundsid ennast ära? Millist rolli Sina oma meeskonnas kannad?

Allikad / pildid / täiendavat lugemist:
http://en.wikipedia.org/wiki/Team_Role_Inventories; http://www.belbin.com/content/page/49/BELBIN%28uk%29-2011-TeamRoleSummaryDescriptions.pdf; http://www.businessballs.com/personalitystylesmodels.htm; http://www.improvingteams.com/using-the-nine-belbin-team-roles-for-team-development/; http://admin.weathertrends360.com/wp-content/uploads/2011/03/WORKING.png; http://www.tannerfriedman.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/url1.jpg; http://blog.pilgrimsoftware.com/wp-content/uploads/2012/08/work_team.jpg; http://www.pedge.com/secretshopper2x2.jpg; http://meghanmcfarland.web.unc.edu/files/2013/02/url-2.jpeg; http://www.lemouv.fr/sites/default/files/2012/07/26/29278/women.jpg; http://static.foxsports.com/content/fscom/img/2011/11/09/110911-CFB-Andrew-Luck-ULTIMATE-TEAM-PLAYER-JW-PI_20111109125942537_660_320.JPG; http://exclusive.multibriefs.com/images/exclusive/0401teamwork.jpg; http://assignmenteditor.com/wp-content/uploads/2012/04/expert.jpg
2014-04-05T13:23:38+02:00