> > > Miks peaks suurepärase teeninduse pakkumine teenindajale korda minema, eriti kui sellega ei kaasne suuremat töötasu?

Just selle küsimuse esitab ka Robert Bacal oma raamatus „Perfect phrases for customer service“ (tõlgitult: „Ideaalsed väljendid, mida kasutada klienditeeninduses“). Robertil on üle 20 aasta kogemusi klienditeeninduse valdkonnas ning ta on mitmete teenindusalaste käsiraamatute autor.

Suurepärase teeninduse pakkumine peaks Roberti arvates teenindajaid huvitama eelkõige kolmel järgneval põhjusel:

1)      suurenenud rahulolu tööga
2)      langenud stressitase
3)      suurenenud tulemuslikkus tööülesannete täitmisel

1) Suurenenud rahulolu tööga

Kui tunnete, et Teie poolt tööl veedetud aeg on raisatud, siis ei ole Te tõenäoliselt oma tööga rahul. Paraku tahab enamus meist tunda end kasuliku, produktiivse ja olulisena. Kui olete endale isiklikult seadnud eesmärgiks suurepärase teeninduse pakkumise ning näete selle nimel vaeva, siis tunnete Te end ise kasulikumana. Kliente aidates aitate ka iseendal tunda oma töö üle uhkust ning Teie tööpäev läheb selle tulemusel samuti palju kiiremini. Oletame näiteks, et Teie juurde tuleb ärritunud ja pahas tujus klient. Kui suudate ta edukalt maha rahustada, siis tunnete rahulolu, sest olete juba midagi saavutanud.

2) Langenud stressitase

Suurepärase teeninduse pakkumisega kaasneb vähenenud stressitase! Selleks, et tõepoolest head teenindust pakkuda, peate end selles valdkonnas harima. Kui õpite uusi teenindusalaseid oskusi ja teadmisi ning rakendate neid igapäevastes töösituatsioonides, siis satute vähem tõenäoliselt keerulistesse olukordadesse klientidega. Tekib üha vähem probleeme, millele Te ei leia positiivset lahendust. Öeldakse, et tavapärastes olukordades võivad kõik hästi toimetada, aga just keerulistes olukordades selgub, kes ka tegelikult hästi toime tuleb.

3) Suurenenud tulemuslikkus tööülesannete täitmisel

Püüdlikkus jääb silma neile, kes saavad aidata Teil karjääriredelil tõusta (otsene ülemus, kõrgem juht, potentsiaalsed uued tööandjad). Te muutute tööandjale väärtuslikuks töötajaks, kellest tahetakse kinni hoida ja sellega võib kaasneda palgatõus või töökoha säilimine majanduslikult raskel ajal.

Kas ja kuidas Teie teenindajana oma tööst innustute?

Allikas / täiendavat lugemist:
Perfect Phrases for Customer Service (2nd ed), Robert Bacal, 2011
2011-12-07T22:49:34+02:00