> > > Juhtidelt juhtidele: kuidas motiveerida töötajaid aktiivsemalt teenindama

Hea Teeninduse Juhtimiskonverentsil 2012 osalejad koostasid retseptikogu teemal “Kuidas motiveerid Sina oma töötajaid aktiivsemalt teenindama?”

1. Hooli tegelikult ka!
2. Ole rõõmus ja naerata (iseendale, klientidele, kolleegidele)!
3. Teeninda klienti nii nagu sa tahad, et sind teenindatakse!
4. Kaasa teenindajad arendustesse!
5. Pane teenindajaid kaasa mõtlema!

6. Meeskonna tunne -; ühine eesmärk, märkamine/tunnustamine
7. Suhtle ja reageeri!
8. Innusta oma laitmatu eeskujuga!
9. Olgu pea külm ja süda soe!
10. Tunne oma inimesi, et lähtuda nende vajadustest – järjepidevalt!

11. Mäng on väikese inimese töö… Mängime!
12. Näita põhjust – miks!
13. Ole olemas – isiklik eeskuju – vastastikune tagasiside
14. Toimiv töökeskkond (IT)
15. Ole juhina vajadusel olemas!

16. Operatiivne infovahetus!
17. Tagasiside oma meeskonnale (MTA)
18. KUULA, NÄE, USALDA!
19. Juhi positiivne eeskuju -; peegeldub teenindajatel -; rahulolev klient
20. Töötajate arvamuse küsimine

21. Iga töötaja peab olema oma ametikoha direktor!
22. Tööandja tähelepanelikkus töötaja suhtes -> MOOS (preemia)!
23. Aitan aru saada:
– mida ma teen ja miks
– usun sellesse, mida ma teen
– teen südamega
– lähenen loominguliselt
24. Nii palju kui sa annad, nii palju saad vastu!
25. Enda eeskuju + märka kaaslast!
26. KUULA-KAASA-USALDA!

2012-02-21T09:14:03+02:00