> > > Hea teeninduse uuringu tulemused

Hea Teeninduse Kuu 2012 raames viisime läbi veebiküsitlusele, mille on tänaseks täitnud 74 teenindajat. Tulemusi esitlesime Hea Teeninduse päevadel Tartus ja Tallinnas ning jagame nüüd ka kõigi Teenindaja.ee lugejatega.

Palun valige, kummale linnale Te lähemal elate
Tallinn 45 61%
Tartu 29 39%

Kui pikk on Teie staaž teenindajana praeguses töökohas?

 
…-1 aasta 14 19%
1-3 aastat 21 28%
3-5 aastat 17 23%
5-10 aastat 16 22%
10-… aastat 6 8%

Kas olete tuttavatele oma tööandjast halba rääkinud?

Jah, seda on
tihti ette tulnud
2 3%
Jah, aga pigem
harva
31 42%
Ei, üldse mitte 41 55%

Kas olete kliendi kuuldes oma kolleegi või juhiga vaidlusesse laskunud?

Jah, seda on tihti ette tulnud 0 0%
Jah, aga pigem harva 12 16%
Ei, üldse mitte 62 84%

Kas olete enda tööst teenindajana innustunud?

Jah 58 78%
Ei 16 22%

Palun valige kolm aspekti, mis Teid enim innustavad töötades teenindajana

raha 27 36%
töötingimused ja -keskkond 23 31%
suhted ja seltskond 49 66%
tunnustus 21 28%
eneseteostuse võimalus 26 35%
töö iseloom 24 32%
lisaväärtused (sportimisvõimalused,
ühisüritused, kütuse kompensatsioon
jms)
8 11%
tööaeg 16 22%
juhtimisstiil 6 8%
karjääritegemise võimalus 16 22%
iseseisvus 16 22%
asukoht 8 11%

Kas tunnete, et teete väärtuslikku tööd?

Jah 64 86%
Ei 10 14%

Kas tunnete, et teised väärtustavad Teie tööd?

Jah 43 58%
Ei 31 42%

Kui hästi tulete toime halvas tujus ja/või ebaviisakalt käituva kliendiga?

ei tule üldse toime tulen suurepäraselt toime
1 –
ei tule üldse toime
0 0%
2 0 0%
3 13 18%
4 40 54%
5 –
tulen suurepäraselt toime
21 28%

Kas Teie arvates peavad teenindajal olema lisaks teenindusoskustele ka väga head müügioskused?

Jah 67 91%
Ei 7 9%

Kas tunnete end lisamüügi tegemisel mugavalt?

Jah 45 61%
Ei 19 26%
Ei pea lisamüüki tegema 10 14%

Kuidas suhtute muudatustesse töö juures?

üldse ei salli muudatusi muudatused meeldivad väga
1 –
üldse ei salli muudatusi
1 1%
2 3 4%
3 23 31%
4 36 49%
5 –
muudatused meeldivad väga
11 15%

Kumma väitega pigem nõustute?

Kõrgema tasu saamiseks
teen eelnevalt lisatööd
61 82%
Enne saan motiveeriva
tasu ja siis pingutan tööd
tehes rohkem
12 16%

Kas tahaksite saada teenindusjuhiks?

Jah 53 72%
Ei 21 28%
2012-04-12T10:09:59+02:00