Avaleht > Enesejuhtimine > 9 väga head soovitust, kuidas saavutada paremaid tulemusi ja saada heast suurepäraseks

Mida teha, et olla oma toimetustes ja töös veelgi parem ning saavutada üha vägevamaid tulemusi?

Zenger ja Folkman uurisid, mis siis ikkagi eristab keskpäraselt kompetentseid ja väljapaistvalt suurepäraste tulemustega inimesi. Nad võtsid aluseks üle 50 000 360-kraadi uuringu (läbi viidud viimase 5 aasta jooksul).

9 väga head soovitust on teie ees!

1. Püstita pingutust nõudvaid eesmärke ja ole enda suhtes nõudlik

Suurepäraste tulemustega inimesed püstitavad kõrgeid ja suuri eesmärke, mille saavutamist teised võimalikuks ei pea. Nad julgustavad ka teisi saavutama väljapaistvaid tulemusi.

2. Tee teistega koostööd

Võib ju tunduda, et üksinda pingutades saavutad paremaid tulemusi ja jääd ülemusele rohkem silma, saad edutatud, jõuad kaugemale… Tegelikult on äärmiselt oluline oskus teha teistega koostööd, sest koos jõuab rohkem kui üksinda. Organisatsioonide moodustamise mõte ongi ju suuresti see, et ühiselt suudetakse luua rohkem kui igaüks eraldi.

3. Ole vabatahtlikult valmis esindama

Kui on vaja, et keegi esindaks teie meeskonda (gruppi, valdkonda vm), siis lükka julgelt käsi püsti ja võta esindusroll enda peale. Jah, sellega võib kaasneda pisut lisatööd, aga tõenäoliselt kohtud uute inimestega, õpid uusi asju ja saad sellest hiljem kasu.

4. Ole muutustele avatud

Suurem osa inimesi pelgab muutusi ja tahab jätkata harjumuspäraselt. Suurepäraste tulemustega inimesed on aga muutuste suhtes avatud.

5. Ole initsiatiivikas

Kas ootad igapäevaselt käske ja korraldusi, mida tuleb teha? Suurepäraste tulemustega inimesed on algatusvõimelised pealehakkajad, kes tahavad ise panustada ja otsivad pidevalt uusi väljundeid, kus ja kuidas saavad kaasa aidata ja väärtust luua.

6. Käitu oma sõnade järgi

Liigagi tihti kohtab käitumisviisi, mida iseloomustab lause: „Toimetage mu sõnade, mitte minu tegude järgi.“ Suurepäraste tulemustega inimesed on leidnud väga hea kooskõla oma sõnade ja tegude vahel ning ei räägi tühja juttu. Nad poevad vajadusel nahast välja, et antud lubadused ellu viia ja oma sõnast kinni pidada.

7. Otsusta hoolikalt

Ära tee tormakaid otsuseid ja anna kergekäelisi hinnanguid. Uuri põhjalikumalt probleemi või küsimuse tausta ja võimalikke otsuste tagajärgi.

8. Ole paindlik

Ole enda vastu aus – Sul ei ole alati õigus, keegi pole täiuslik. Julge seda siis ka tunnistada ja välja näidata! Suurepäraseid tulemusi saavutavad inimesed ei klammerdu teiste tehtud eksimuste külge ja mõistavad ka enda ekslikkust. Oluline on ebaõnnestumistest õppida.

9. Anna siirast tagasisidet

Siirast tagasisidet hinnatakse kõrgelt, sest seda antakse tegelikult väga harva. Suurepäraseid tulemusi saavutavad inimesed oskavad anda tagasisidet hoolival ja heatahtlikul viisil – nii, et seda ei võeta kritiseerimise, vaid hoopis kasuliku infona.

Kuidas saadud teadmisi rakendada?

Mõtle, kui edukas Sa täna väljatoodud aspektides oled. Võimalusel küsi endale ka tagasisidet kolleegidelt, juhilt, sõpradelt.

Zenger ja Folkman soovitavad valida välja 9 soovitustest üks kuni kaks, mis just Sulle hetkel enim väärtust võiksid luua ja millele tasuks keskenduda. Seejärel panustagi nende teadlikku arendamisse.

Allikad / täiendavat lugemist: blogs.hbr.org/2014/04/what-a-players-do/ | Pilt: cardiacathletes.com/images/superheroes/superhero-4.png
2014-10-04T22:06:04+02:00