> > > 5 tunnust, mille järgi tunda ära kõrge potentsiaaliga töötajad

Teie ettevõttes vabaneb või on peagi vabanemas vastutusrikas ametikoht, millel eelistaksite näha töötamas kedagi “oma majast”. Pikk staaž üksi ei tähenda veel seda, et töötaja on sobilik edutamiseks. Mille järgi tunda ära võimekad töötajad, kellel on juhi omadused, valmisolek võtta vastutust ning julgus otsustada?

1) Nad tunnevad oma tööd ja valdkonda

Võimekad töötajad on oma ametikohal professionaalsed. Nad omavad ettevõtte jaoks juba praegusel ametikohal suurt väärtust. Samuti mõistavad nad seda, kuidas nende töö ja vastutusala on seotud ettevõtte eesmärkidega.

2) Kolleegid peavad neist lugu

Juhtivale või vastutusrikkale kohale sobilik inimene on kolleegide poolt austatud. Ta ei pea olema ilmtingimata elu parim suhtleja, keda olete kohanud – piisab ka sellest, kui teda austatakse tema teadmiste ja oskuste pärast. Loomulikult tuleb karisma olemasolu kasuks.

3) Nad on ambitsioonikad

Millega ja kui kergelt on teie töötajad rahul? Kuidas on kulgenud teie potentsiaalse valiku karjäär ja millist rolli on selle edendamisel tema ise mänginud? Kas temas on aktiivne soov võtta vastu uusi väljakutseid ja edasi areneda?

4) Nad on meeskonnamängijad

Üksikutest huntidest reeglina häid juhte ei tule. Kas teie potentsiaalne valik on meeskonnamängija või mitte? Kas ta suudab vajadusel luua uusi meeskondi ja lisaks enda sisehäälele ka teisi enda ümber kuulata?

5) Nad on julged

Vastutavale ametikohale sobilikud inimesed peavad julgema võtta vastu ka raskeid otsuseid ning mõistma, et kunagi ei saa otsustes olla 110% kindel. Kas teie potentsiaalne valik julgeb vajadusel ka riske võtta ning talub sellega kaasnevat pinget?

Vajate konsultatsiooni personali või juhtimisega seonduvates küsimustes? – Klikkige siia!

Allikas: http://www.inc.com/samuel-bacharach/The-5-Traits-of-High-Potential-Employees.html
2012-08-01T08:33:55+02:00