Koostöö ja suhtlemine

Avaleht > Koostöö ja suhtlemine > Viljandi Linnavalitsus
 • Koolitusteemad:

 • „Sujuv ja tulemuslik koostöö meie osakonnas”
 • Eesmärk

Kasvatada ühtsust ja koostööd vastloodud Viljandi Linnavalitsuse laste ja perede osakonnas.

 • Tulemus

Laste ja perede osakonnas töötavad psühholoogid, logopeedid ja sotsiaalpedagoogid:

 • oskavad positsioneerida enda isiksust meeskonnas;
 • teadvustavad enda rolli ning mõju teistele meeskonnaliikmetele ja koostöö tulemuslikkusele;
 • on valmis koostööks ja enda ressursi panustamiseks;
 • suhtlevad avatumalt, mistõttu on vähenenud kommunikatsioonihäired;
 • leppisid kokku uue osakonna ühistes väärtustes, mille alusel meeskonnas toimida.
 • Kasutatud tööriistad

 • 1+2+1-päevane koostöötreening
 • Kliendi tagasiside

Mõnusad koolitajad, hingega oma teemade, väljaütlemiste ja kuulamise juures.

Jäin rahule, mitmekesine, ei olnud unelema ajav ja teemad olid intrigeerivad, et lust oli kaasa rääkida 🙂

Mitmekülgne, hariv. Teemad olid üles ehitatud loogilises ja pinevas ning põnevas järjekorras. Oluline oli meeskonna töö erinevates meeskondades.

Koolitajad on väga asjalikud, targad, aktiivsed, rõõmsameelsed oma ala professionaalid. Mulle meeldis väga, et koolituselt ei saanud ainult teoreetilisi teadmisi, vaid ka konkreetseid juhiseid, kuidas mingis olukorras käituda.

Olen ka varem sama firma koolitusel osalenud ja ka tookord oli koolitus superhea nagu seekordki. Koolitajad ka väga ägedad, mõnusad ja professionaalsed. Teemad olid just sellele meeskonnale ja ka mulle isiklikult hetkel väga vajalikud ning superhästi käsitletud.

Professionaalsed koolitajad. Väga huvitavalt käsitletud erinevaid teemasid. Sügav lähenemine, paneb mõtlema ja iseendasse vaatama. Veel mitu päeva hiljemgi muudkui mõtlen ja analüüsin, eelkõige iseennast!

Meeldivad erudeeritud koolitajad. Jutt ilmekas, näideterohke, puudutav. Teema vajalik. See, mida tegid-mõtlesid siiani nagunii, sai nüüd lahti mõtestatud ja seletatud. Instinktiivselt käitumiselt mõtestatud teadlikult tegutsejaks. Aitäh!

Oli huvitav ja asjalik. Sisu täitis oma eesmärgi ja oli samas sobivalt paindlik.

Niivõrd kaasahaaravate, asjatundlike ning inspireerivate koolitajate koolitust soovitamata jätta oleks kuritegu 😀 Jäin väga rahule. Iga koolitusel käsitletud teema kõnetas ja haaras mind kaasa. Saime ise palju arvamust avaldada, üksteist tundma õppida ning ka lõbutseda.

Suurepärased, asjatundlikud ja grupiprotsesse hästi tunnetavad koolitajad. Koolitus täitis oma eesmärgi – aitas suurendada meeskonnatunnet. Ka teoreetiline osa, mis puudutas suhtlemist nii teiste kui ka iseendaga, oli asjakohane.

Väga rahul koolitajate kompetentsuse, positiivsuse ja koolituse korraldusega. Suur, suur aitäh Signe ja Kati! Koolituse sisu vastas oodatule ja koolitajad olid paindlikud teemade käsitlustega, mis koolituse käigus üles kerkisid.

Kirjuta meile

2019-08-14T17:01:59+02:00