Koostöö ja suhtlemine

Avaleht > Koostöö ja suhtlemine > Swedbank AS
 • Koolitusteemad:

 • „Ühtne ja sünergiline meeskond”
 • Eesmärk

Meeskonnaliikmete valmidus koostööks uue panga kontseptsiooni elluviimisel ja pingutamiseks ühiste eesmärkide nimel.

 • Tulemus

Pangakontorite töötajad:

 • teadvustavad meeskonnasiseseid toetavaid tõekspidamisi kujundamaks avatumat ja motiveerivamat õhkkonda ning realiseerida uuendusi;
 • mõistavad enda rolli olulisust ja uudsust;
 • mõistavad, et hetki, mil kliente ei ole, saab kasutada mõtlemaks, kuidas proaktiivselt leida võimalusi kliendi rahulolu tõstmiseks ja seeläbi enda tulemuste kasvatamiseks;
 • mõistavad, et sünergilise koostöö tulemusena sünnib midagi uut ja võimsat ning igaüks tunneb tööst suuremat rahulolu.
 • Kasutatud tööriistad

 • Swedbanki erinevate pangakontorite töötajate 1-päevased meeskonnatööt reeningud.
 • Kliendi tagasiside

Sisukas ning lihtsalt jälgitav. Põimitud praktiliste ülesannetega ning analüüsiga, mis aitavad omandatut kinnistada. Teema oli praktiline – rakendatav igal ajahetkel. Tekkis tõsine huvi antud teemast veelgi rohkem teada saada. Kindlasti andis koolitus tõuke enesearenduseks.

Koolituse käigus saadud info oli väga kasulik.

Väga loomingulised ja positiivsed koolitajad. Hästi üles ehitatud päevakava, huvitav ja kaasahaarav koolituse sisu.

Väga põnevalt ja toredalt üles ehitatud koolitus, ei olnud kordagi mõtet, et oleks igav või mõttetu. Kõik oli läbimõeldud ja palju praktilist tegevust.

Kogemused on positiivsed. Arvestades meie jaoks olulist ja suurt teemat, mille käsitlemine eeldab sisu- ja ajatihedust, siis piiratud ajaga oli teemakäsitlus igati professionaalne.

Meeldejääv, põnev, kasulik. Kõik oli tasakaalus, nii vaimne kui ka füüsiline tegevus.

Kuna koolitus oli väga meeleolukas ja tegelikult tagasiside käitumise kohta teatud olukordades on tõesti vajalik. Ise seda ju ei märka. Vajalik saada tagasisidet, et inimene mõistaks, mis ja kuidas.

Kirjuta meile

2019-08-14T17:03:01+02:00