Enesejuhtimine

Avaleht > Enesejuhtimine > SMIT
 • Koolitusteemad:
 • „Rahulolevam ja “raamist välja” mõtlev töötaja – edukam organisatsioon”
 • „Väärtuspõhine juhtimine”
 • SMITi „põlluharimise” mäng
 • Eesmärk

SMITi töötajate arusaam, et vanaviisi ei jõua soovitud eesmärkideni ning suurenenud avatus uutele lahendustele.

 • Tulemus

Kõik töötajad:

 • teavad, kuidas nende mõtlemine mõjutab rahulolu tööga ning oskavad oma mõtlemist juhtida;
 • teadvustavad oma väärtuseid ning seda, kuidas need käitumist mõjutavad;
 • teavad, kuidas tõekspidamised ja väärtused inimese sees töötavad ning kuidas neid teadlikult eesmärkide saavutamiseks kasutada;
 • on veetnud lõbusa päeva kolleegidega ning arutlenud organisatsiooni arengut puudutavate teemade üle;
 • on andnud sisendit organisatsiooni arenguks;
 • on sõlminud kokkulepped organisatsiooni edasiseks arenguks.

Juhtkond:

 • on mõtestanud iseenda ja organisatsiooni väärtuseid;
 • teab väärtuspõhise juhtimise võimalusi;
 • juhib organisatsiooni väärtuspõhiselt tehes kompromisse ning saavutades ühiseid eesmärke
 • Kasutatud tööriistad
 • 2-päevased koolitused-töötoad töötajatele
 • 2-päevane koolitus-töötuba juhtkonnale
 • 2-päevased koolitused-töötoad keskastme juhtidele
 • 0,5-päevased juhtimise ümarlauad
 • SMIT-i mäng rahulolu mõõtmiseks ning organisatsiooni arengu toetamiseks.
 • Kliendi tagasiside

See koolitus oli sõna otsese mõttes raamist väljas: seda siis mitte vaid töö poolt vaadates, vaid ka üldse elu poolt vaadates.

Kaasahaarav koolitus ja head koolitajad. Väga mõtlemapanev. Koolitus keskendus kahele peamisele teemale, seega fookus oli selge. Andis lihtsa ja süsteemse vaate, kuidas ennast ja ümbritsevat analüüsida ning selle alusel paremaid otsuseid teha.

Iga inimene võiks sellise koolituse läbi teha, kuna see paneb vähemalt korraks mõtlema asjadele teise külje pealt. Inimesed võiksid endale rohkem teadvustada, mis neid tegelikult häirib või neid õnnelikuks teeb. Minu jaoks oli see nagu rusikas silmaauku. Olen ka varasemalt antud teemade üle mõtisklenud ning proovinud elada võimalikult hinnangutevabalt ja võtta asju positiivses võtmes. Paar päeva enne koolitust olin aga endaga “tülis”, kuna sattusin kuidagi arvama, et teiste inimeste väärtused on paigas ja minu omad mitte. Mul nt ei ole perekond nr 1, vaid pigem otsin vabadust ja põnevust. Koolituse tulemusena, sain n-ö endaga ära lepitud ning kinnitust, et tegelikult see ongi OK ja ma ei pea end võrdlema teistega 🙂

 

Koolitus oli hästi läbi viidud. Oli mõistlik tempo, kus aega jäi informatsiooni läbitöötamiseks ja talletamiseks ja samas ei olnud järgmine paus väga kaugel. Olen suur positiivse mõtlemise fänn ja meeldib seda praktiseerida. Koolitus aitas värskendada mõtteid sellel teemal. Kodus koolitusest rääkides tuli välja, et elukaaslane on sarnasel teemal koolitust saanud 2 päeva varem ühes pangas.

Oli väga huvitav ja kasulik koolitus. Sain omale olemasolevatele küsimustele vastused. Ning sain tuleviku arendamise juhendi.

Kasulik teadmine tõekspidamiste ja väärtuste kujunemisest ja kuidas hakata likvideerima sisemisi piiranguid.

Sisu oli väga põnev, tõi välja asjad, millele igapäevaselt ei mõtlegi, aga samas tegutsed nende ajel. Elulised näited teooriatele aitasid kaasa. Pani mõtlema nn pööningu korrastusele 🙂

Suurepärane koolitaja, kes suutis koolitatatavad endaga kaasa haarata kogu koolituse jooksul, nii oma jutuga kui ka kogu olekuga. Teoreetilisemale osale tõi kõrvale humoorikad näiteid elust enesest, mis tekitas palju äratundmishetki. Käsitletud teema ei puuduta ainult tööalaselt, vaid on kasulik igast eluaspektist. Andis kuhjaga mõtlemisainet, kuidas igapäevaselt paremini hakkama saada ja olla parem MINA 🙂

Mitte ei soovitaks ainult sõbrale või kolleegile, vaid suisa pereliikmetele, kuna tegemist oli väga praktilise ja silmi avardava koolitusega.

 

Koolitus oli huvitav, silmaringi avardav, lõbus ja positiivne. Teema oli sügavalt psühholoogia valdkonnast, aga koolitajad suutsid väga hästi selle siduda SMITis päevakorras olevate probleemidega ja meeskonnatööga. Hästi ja arusaadavalt esitletud. Asjadest sai hästi aru, kuna teema oli sügav, mindi edasi samm haaval, igal sammul peatudes ja selgitades, sealjuures tuues väga huvitavaid näiteid ja jutte elust enesest.

 

Koolitajad olid väga professionaalsed ja samas inimesed nagu me kõik. Koolitus oli sisukas ja väga huvitav, kohati raskelt kiiresti seeditav.

Tõelised tegijad ja praktikud. Väga vajalik, sisutihe ja selge, organisatsiooni töötajaid liitev koolitus.

 

Koolitus oli väga huvitav ja kasulik. Oli palju õppida ning sai palju uut teada. Soovitan kindlasti. Lisaks meeldis mulle originaalne lähenemine: materjalide puudumine (polnud päevakava), dokumenteerimine läbi joonistuste jms. Väga dünaamiline ja lahe.

Koolitus sisu/eesmärk oli piisavalt universaalne sobimaks erinevatele organisatsioonidele/tiimidele. Protsess oli piisavalt intensiivne, aja täiteks põhjuseta “nämmutamist” ei kasutatud. Koolitusel kasutati pisut nihutatud vaatenurka meile kõigile tuttavate situatsioonide/probleemide 1)teadvustamiseks -> 2)analüüsiks -> 3)lahendusteede leidmiseks ja tutvustati/õpetati konkreetseid rakenduslikke metoodikaid. Koolituse sisu oli parajalt fokuseeritud ja doseeritud; toetav ja edasiaitav. Kuna sisu oli piisavalt uudne, mõjus see koolitusena, mitte klassikursuse kordamisena.

Väga hea koolitus, et tõesti kõik saab alguse meist endist. Minu jaoks lahti seletatud, kuidas kõik võiks toimida.

Kirjuta meile

2019-08-14T17:36:09+02:00