Enesejuhtimine

Avaleht > Enesejuhtimine > Selver
 • Koolitusteemad:
 • „Rahulolev töötaja-edukam ettevõte”
 • Eesmärk

Selveri ostuosakonna suurem töörõõm ja väiksem stressitase, mis on eelkõige tingitud enda tööaja paremast planeerimisest

 • Tulemus

Ostuosakonna töötaja:

 • on mõtestanud enda rolli ja tegevusi ning jõudnud arusaamale, miks ta midagi teeb;
 • tunneb paremini oma meeskonnakaaslasi ning tolereerib meeskonnaliikmete isiksuslikke eripärasid;
 • teab ja on praktiseerinud, kuidas leida enda seest motivatsiooni;
 • mõistab isikuomaduste ja ajajuhtimise seoseid;
 • omab praktilisi tööriistu ja tehnikaid oma tööalaste tegevuste prioritiseerimiseks ning aja paremaks planeerimiseks
 • Kasutatud tööriistad
 • 2 x 1-päevane koolitus-töötuba
 • Kliendi tagasiside

Koolitus oli huvitav ja huvi püsis kuni koolituse lõpuni. Oli erinev seni Selveris läbitud koolitustest. Võib pidada senistest Selveris läbitud koolitustest kõige paremaks.

Mulle väga meeldis koolitus. See oli vajalik ja leian, et saan neid teadmisi kasutada nii oma isiklikus elus kui ka tööelus. Sain mõtteid, mida on vaja enda sees arendada ja siselaused üle vaadata. Roheliste nuppude teema oli äärmiselt vajalik. Tänan!

Väga toredad koolitajad ja koolitus pani analüüsima enda käitumist ja suhtumist. Huvitav oli.

Kindlasti soovitaksin, koolitus oli väga põnev ja kaasahaarav ning koolitajad olid väga head. Jäin rahule, mulle meeldis, et asi ei olnud n.ö raamis, vaid vastavalt valdusele või välja koorunud teemale mindi sellel üle, mida meil just vaja oli.

Väga tore ja lõbus koolitus, kaasahaarav ja tekitas hea emotsiooni. Kordagi ei tekkinud tunnet, et millal see ükskord lõpeb. Sain enda kohta nii mõndagi teada. Oskan nüüd ehk veidi paremini ennast suunata ning kõigest ja kõigist paremini aru saada.

Koolitust oli huvitav kuulata. Ei tekkinud igavust, sest tempo oli mõõdukalt kiire ning oodata oli kogu aeg midagi. Toredad koolitajad, kes teavad, millest räägivad, ning suudavad põhjendada oma väiteid oma kogemustega. Teema iseenesest on väga oluline inimese jaoks, kes soovib teada saada minapilti ning seda ise kujundada, muutes iseennast, mitte teisi. Kõik saab alguse inimesest endast ning seda see koolitus ka rõhutas. Grupitööd panid kuulaja kaasa töötama, kuid ei olnud piinlikult peale sunnitud (tihtilugu selline tunne koolitustel tekib).

Koolitus oli väga informatiivne ning väga palju sai enda kohta teada, miks ma teatud viisil käitun ning kuidas tulevikus halbu situatsioone lihtsamini ära hoida. Väga hea töö! Üks parimaid koolitusi, kus ma osalenud olen! Ühe koolitusega võib väga hea ülevaate saada iseendast.

Üsna negatiivse ellusuhtumisega inimesena sain palju infot selle osas, kuidas asju vähe teise külje alt vaadata. Mu kolleegid ei ole minust halvemad, kui nad ei suuda samas tempos elada/olla. Koolitajatel oli jaksu ja energiat kuni koolituse lõpuni.

Koolitus oli hästi tempokas, ei tekkinud kella vaatamise vajadust. Pani kaasa mõtlema ja ennast analüüsima ning paralleele oma elust leidma. Meeldib väga, kui koolitajad on avameelsed ning toovad julgelt näiteid oma elust. Ehk seega on hea tunda, et ka nemad on samasugused inimesed nagu mina ja hoolimata õpitud tarkustest, teevad siiski samu vigu, mida mina või minu naaber.

Kirjuta meile

2019-08-14T17:36:26+02:00