Diagnostika / konsultatsioon

> > > SEB Pank
  • Koolitusteemad:
  • Testostud ja -kõned
  • Eesmärk

Testostude ja -kõnede eesmärk on hinnata teeninduskvaliteeti ning kaardistada konkreetse ametikoha töö eripärasid, mis annavad vahetu ülevaate organisatsiooni teeninduse hetkeolukorrast.

Seda meetodit kasutame sageli selleks, et määrata enne koolitust  arengukohad ning hindame pärast toimunud koolituse tulemuslikkust.

Loomulikult on võimalik testoste ja –kõnesid tellida eraldi arendustegevusest, lihtsalt diagnostilise vahendina.

  • Tulemus

Testostude ja –kõnede kokkuvõttena sünnib raport, kus on kirjas hinnangud kõigile kriteeriumitele nii üksuste lõikes kui ka koondina.

Lisaks on eraldi välja toodud kõrgemaid hindeid saanud kriteeriumid ja peamised arengukohad koos kommentaaridega kõigi üksuste lõikes.

Raportis on kirjas ka soovitused edasiseks arendustegevuseks.

  • Kasutatud tööriistad

Antud  meetodeid kasutades viime läbi reaalsed kliendikontaktid, mida analüüsime ja hindame eelnevalt  kokkulepitud kriteeriumite alusel. Kriteeriumid oleme eelnevalt kooskõlastanud tellijaga.

  • Kliendi tagasiside

Kirjuta meile

2019-02-27T16:41:38+02:00