Juhtimine / Liidriks olemine

Avaleht > Juhtimine / Liidriks olemine > Rademar OÜ
  • Koolitusteemad:

  • Teenindajate/müügikonsultantide  atesteerimis-ja motivatsioonisüsteemi loomine
  • Eesmärk

Tõsta ja ühtlustada Rademari  teeninduse taset ja kasvatada teenindajate motivatsiooni

  • Tulemus

on loodud ja juurutatud Rademar  kaupluste teenindajate atesteermis- ja motivatsioonisüsteem.

  • Kasutatud tööriistad

  • 5 ümarlauda süsteemi loomise töögrupiga (8 võtmeisikut).
  • Elektrooniline suhtlus töögrupiga.
  • Töögrupi ettevalmistavad kodutööd järgmiseks ümarlauaks.

Kirjuta meile

2019-08-27T14:18:41+02:00