Koolitajate koolitus / Esinemine

Avaleht > Koolitajate koolitus / Esinemine > R-Kiosk Estonia
 • Koolitusteemad:
 • „Juhendajate arenguprogramm”
 • Eesmärk

Juhendajate kompetentside tõstmine.

 • Tulemus

R-Kioski juhendaja:

 • on mõtestanud iseenda kui juhendaja rolli ning sellega kaasnevaid võimalikke rollikonflikte;
 • teab ning oskab arvestada täiskasvanud õppija eripäradega nii juhendamist üles ehitades kui läbi viies;
 • oskab juhendatavat kaardistada ning juhendada lähtuvalt isiksuse omadustest;
 • oskab töökohal juhendamise protsessi üles ehitada ja läbi viia;
 • mõistab tagasiside andmise olulisust, teab tagasiside andmise põhimõtteid ja oskab tagasisidet anda;
 • oskab ületada juhendamisprotsessis võimalikke vastuväiteid.
 • Kasutatud tööriistad

2-päevane koolitus-treening juhendajatele

 • Kliendi tagasiside

Koolituse läbiviimine toimus koolitajate poolt kaasahaaravalt. Õppeprotsess oli huvitav ja ei olnud väsitav. Koolituse sisu oli kooskõlas teemaga. Eriti tore oli see, et näiteid toodi elust enesest.

 

Mõnusalt mänguliselt üles ehitatud, paneb kaasa mõtlema. Mõnele asjale sain kinnitust, oskan mõnele situatsioonile nüüd teisiti läheneda.

 

Koolitajad väga rõõmsameelsed ja meeldivad inimesed. Teemad läbimõeldud ja praktiliselt kasutatavad.

 

Kogu koolituse sisu oli teemakohane, ülearust infot ei olnud, samuti ei tekkinud vastuseta jäänud küsimusi. Tublid ja jõudu tulevikuks!

Kirjuta meile

2019-02-27T17:20:02+02:00