Enesejuhtimine

Avaleht > Enesejuhtimine > Lääne-Tallinna Keskhaigla
 • Koolitusteemad:
 • „Ajaplaneerimine”
 • „Toimetulek keerulise patsiendiga”
 • „Stress ja läbipõlemine”
 • „Stress ja konfliktsed suhted”
 • „Iseenda juhtimine ajas ja muutuste keskel”
 • Eesmärk

Haigla personali arendamine klientidega suhtlemisel ja enesejuhtimises.

 • Tulemus

Haigla personal:

 • märkab ja teadvustab stressi tekkimise psühholoogilisi mehhanisme;
 • teadvustab võimalikke läbipõlemise ohumärke ja oskab neid ennetada;
 • näeb „suuremat pilti” töökeskkonna konfliktsetes ja keerulistes olukordades;
 • kasutab pingevaba suhtlemise põhitõdesid, ennetamaks suhtlemisest tulenevat stressi ja konfliktseid olukordi;
 • teab, kuidas käituda konfliktses olukorras ning kuidas tekkinud konflikti lahendada;
 • oskab erinevaid suhtlemistehnikaid patsiendiga;
 • oskab psühholoogiliselt liituda erinevat tüüpi patsiendiga;
 • oskab analüüsida oma ajakasutust;
 • omab tehnikaid ja tööriistu oma aja efektiivsemaks kasutamiseks;
 • oskab seada prioriteete;
 • teadvustab isiksuse omadusi, mis mõjutab tema enda ajakasutuse efektiivsust.
 • Kasutatud tööriistad
 • 6 x 1-päevane koolitus-treening erinevatele sihtrühmadele (arstid, õed, hooldusteenindajad, teenindajad)
 • Kliendi tagasiside

Koolitus oli aktiivne, väga huvitavalt ette kantud; eristus teistest koolitustest (esimest korda nägin, et toolid oleksid ringi pandud – hea idee); sain vastused üllatavas vormis kõigile olulistele küsimustele.

See oli väga huvitav ja andis positiivseid emotsioone. Koolitus oli informatiivne, loengud hästi edasi antud. Igav polnud mitte sekunditki. Mind hämmastas sügavalt loengupidaja võime kuulajaskond kaasa haarata samal ajal näilise kergusega informatsiooni jagades. Tooksin analoogina Linnateatri etenduse „Tõde ja õigus”. Tegevus toimus igas toanurgas, lavastus dünaamiline nii lavakujunduse kui teksti osas ja mitmetasandiline. Sunnib ikka ja jälle sellest kellelegi rääkima või meenutama. Ka mitu aastat hiljem. Minu sügav kummardus loengupidaja ees. Olen hämmingus! Tundub, et ma räägin sellest ka aastaid hiljem. Head asjad peavad veidi laagerduma ja neid jätkub kauemaks.

Koolitus oli väga huvitav ja sisutihe. Ka koolituse läbiviija meeldis väga. Teema on meedikutele igapäevatöös väga vajalik. Teemakäsitlus oli väga üksikasjalik.

Koolitajad oli professionaalsed, usaldusväärsed ja inspireerivad. Meeldis, et keskenduti sisemistele faktoritele ja rõhutati inimese individuaalsust. Igale inimesele leidub oma isiklik sobiv valem ja seda julgustati otsima.

Meeldivad koolitajad, mõnus tunnetus. Õppisin palju ju püüan õpitut oma elus rakendada.

Üllatavalt erinev teistest samalaadsetest koolitustest teistelt firmadelt, milles olen osalenud. Seda äärmiselt positiivse poole pealt. Juba soovitasin kolleegidele. Väga jäin rahule. Sain palju suhteliselt lihtsaid retsepte, kuidas oma aja planeerimist organiseerida. Samas ka kinnitust, et olen õige valiku teinud (sotsiaalse)aja kasutamise kohta, olenemata teiste arvamusest – soovidest, mida olen püüdnud juba ka eelnevalt rakendada.

Kirjuta meile

2019-08-14T17:36:47+02:00