Koolitajate koolitus / Esinemine

Avaleht > Koolitajate koolitus / Esinemine > Jysk kauplused
 • Koolitusteemad:
 • „Sisekoolitajate arenguprogramm”
 • Eesmärk

Organisatsioonisiseste koolitajate-juhendajate, kes juhendavad uusi töötajaid, väljaõpetamine

 • Tulemus

Jysk kaupluse juhendaja-sisekoolitaja:

 • on mõtestanud iseenda kui koolitaja/juhendaja rolli;
 • teab täiskasvanud õppija eripärasid ning oskab nendega koolitust/juhendamist üles ehitades ning läbi viies arvestada;
 • teab, millistest etappidest üks koolitus-/juhendamisprotsess koosneb ning oskab koolitust/juhendamist ette valmistada;
 • oskab sõnastada õpiväljundeid, planeerida nendest lähtuvalt koolitus-/juhendamisteemasid ning valida sobilikke meetodeid;
 • teab müügiprotsessi etappe ning oskab iga etapi sisu edasi anda ka uuele töötajale.
 • Kasutatud tööriistad

2-päevane koolitus-treening

 • Kliendi tagasiside

Koolitus oli läbi viidud väga mitmekülgselt, teemad huvitavad. Koolituse sisu vajalik igapäevatöös. Läbi mitmekülgse esitluse, hea huumori ja grupitööde. Kõik kuuldu on vajalik igapäevatöös ja inimestega suhtlemises nii töötajate kui ka klientidega.

 

Juba olen paljudele oma tuttavatele soovitanud, kuna iga kord, kui ma Teie ettevõtte mõnel koolitusel käin, siis ma saan kinnitust, et Te teate, mis Te teete ning Teie siht on väga õige! Suurepärane. Ma ei jaksa ära kiita, kui hästi ja südamega Te oma tööd teete. Kogu koolitus oli väga hästi üles ehitatud ning kõik info, mis ma sealt sain, oli informatiivne nii tööalaselt kui ka eluliselt! Jätkake samas vaimus!

 

Väga hästi läbi viidud koolitus, palju olulist infot. Saan ja oskan ennast nüüd rohkem analüüsida ning seeläbi õppida.

Kirjuta meile

2019-02-27T17:19:55+02:00