Juhtimine / Liidriks olemine

Avaleht > Juhtimine / Liidriks olemine > Eesti Maaülikool
 • Koolitusteemad:
 • „Juhi süsteemne pilk – ühtne arusaam, kus me oleme ning kuhu liigume”
 • „Konstruktiivne koosolekute juhtimine“  
 • „Efektiivne suhtlemine”
 • „Ajaplaneerimine“
 • „Koostöö ja kommunikatiivsete kompetentside arendamine“
 • Eesmärk

Tõsta Eesti Maaülikooli juhtide juhtimisvõimekust läbi erinevate liidrikompetentside arendamise.

 • Tulemus

Eesti Maaülikooli võtmeisikud:

 • omavad ülevaadet, kus nad hetkel organisatsioonina asetsevad;
 • teadvustavad Eesti Maaülikooli juhtimise tugevusi ja arengukohti;
 • omavad ühtset nägemust, kuhu organisatsioon liigub ehk millised on Eesti Maaülikooli juhtimises efektiivsuse kriteeriumid;
 • eesmärgiga arendada organisatsiooni tervikuna on sõlminud ühised kokkulepped erinevate tegevuste osas;
 • oskavad koosolekuid efektiivsemalt planeerida ja läbi viia;
 • oskavad efektiivsemalt ja pingevabalt suhelda;
 • teavad efektiivse koostöö ja kommunikatsiooni põhimõtteid, oskavad neid rakendada.
 • Kasutatud tööriistad
 • 2-päevane juhtimiskoolitus-töötuba
 • 2-päevane koosolekute juhtimise praktikum/videokoolitus
 • 1-päevane suhtlemistreening
 • 1-päevane ajaplaneerimiskoolitus
 • 1-päevane koostöökoolitus – töötuba
 • Kliendi tagasiside

Tõeliselt suurepärane koolitus, mis tekitas soovi käsitletud teemadega edasi tegeleda. Mõlemad lektorid olid samuti väga-väga inspireerivad! Aitäh, Signe ja Kati!

Pani kaasa mõtlema, analüüsima iseennast. Saadud teadmisi kasutan kindlasti edaspidi igapäevaelus.

Koolitus oli väga huvitav ja kaasahaarav, kordagi ei läinud mõte uitama. Andis mõtlemisainet. Koolitus andis uut informatsiooni ja andis mõtteid, miks on mõningad asjad nii nagu nad on ja kuidas omalt poolt paremini ja arusaadavamalt suhelda. Kindlasti ei olnud ükski koolitusel veedetud hetk raisatud aeg.

Ma pole ammu nii haaraval ja huvitaval koolitusel käinud. Päev lausa lendas, koolitajad oskasid saavutada koheselt sideme auditooriumiga, tekkis piiranguteta suhtlemine. Antud teema on üks põhilisi probleemkohti igas kollektiivis. Pidevalt sain tõmmata paralleele ka oma tööelus, seega oli igati õigel kohal.

Asjalikud koolitajad. Teavad, mida räägivad. Hea kontakt auditooriumiga. Kerge jälgida, loogilised ja sujuvad üleminekud uuele teemale.

Kirjuta meile

2019-08-19T14:46:20+02:00