Koolitajate koolitus / Esinemine

Avaleht > Koolitajate koolitus / Esinemine > BENU apteegid
 • Koolitusteemad:
 • „Sisekoolitajate koolitus”
 • Eesmärk

Organisatsioonisiseste koolitajate, kes hakkavad tegema uue töötaja koolitust, väljaõpetamine.
Uue töötaja arenguprogrammi väljatöötamine.

 • Tulemus

BENU sisekoolitaja:

 • on mõtestanud iseenda kui koolitaja rolli;
 • teab täiskasvanud õppija eripärasid ning oskab nendega koolitust üles ehitades ning läbi viies arvestada;
 • teab, millistest etappidest üks koolitusprotsess koosneb ning oskab koolitust ette valmistada;
 • oskab sõnastada õpiväljundeid, planeerida nendest lähtuvalt koolitusteemasid ning valida sobilikke meetodeid;
 • teab ja oskab enda koolitamisega seotud hirmudega toime tulla;
 • teab erinevaid
 • häälestamise/tutvumise; gruppidesse jagamise ning refleksioonimeetodeid ja oskab neid koolitusel kasutada;
 • teab erinevaid esinemis- ja koolitusel vajaminevaid tehnikaid ning on neid praktiseerinud;
 • on ette valmistanud arenguprogrammi, mida hiljem hakkab läbi viima;
 • omab praktilist koolituskogemust ning on saanud tagasisidet enda läbiviidud koolitusele.
 • Kasutatud tööriistad

4-päevane koolitus-treening sisekoolitajatele, millest:

 1. sisekoolitaja kompetentsid (2 päeva)
 2. uue töötaja arenguprogrammi väljatöötamine (1 päev)
 3. praktikapäev: näidiskoolitus + tagasiside
 • Kliendi tagasiside

Väga meeldivad koolitajad ja koolituse ülesehitus ning sisu. Väga vajalik koolitus ja hästi ettevalmistatud.

Kui mulle midagi sobib, siis alati soovin teisele. Mulle väga meeldis ja oli väga kasulik.

Koolitajad loovad koolitusel väga sõbraliku ja meeldiva õhkkonna, haarates kaasa kõik koolituspäevast osalema. Kasutatavad meetodid tekitavad huvi, ei jäta kedagi külmaks. Oma ala professionaalid! Säravad isiksused. Teie koolitustelt ära minnes saab alati kaasa uusi mõtteid, mida oma elus või tööalaselt kasutada. Koolitused on teemakohased, sisukad, tempokad.

Kirjuta meile

2019-02-27T17:19:48+02:00