Klienditeenindus

Avaleht > Klienditeenindus > Töötukassa
 • Koolitusteemad:
 • „Keeruliste olukordade meister”
 • „Minu kui juhi roll meeskonnas”
 • „Kuidas keerulistes olukordades toime tulla?”
 • Eesmärk

Töötukassa infospetsialistide edukam toimetulek keerulistes suhtlussituatsioonides.

 • Tulemus

Infospetsialistid:

 • teadvustavad oma mõttemustreid ning on vabanenud keerulisi olukordi mõjutavatest piiravatest hoiakutest;
 • teadvustavad oma rolli olulisust ühiskonnas;
 • oskavad suhtlemistehnikaid konflikti ennetamiseks ning konfliktis toimimiseks;
 • mõistavad kliendi rahuldamata vajaduste ja emotsioonide seost;
 • mõistavad, millest on kliendi kaitseseisund ning emotsionaalne olek tingitud ning oskab sellega toime tulla.

Teenusejuhid:

 • teadvustavad iseenda rolli teenusejuhina ning sellega kaasnevat vastutust;
 • teavad erinevaid rollikonflikte juhina ning oskavad neid ületada;
 • tunnevad enda töötajate isiksuseomadusi ning oskavad lähtuvalt nendest neid suunata ja juhendada;
 • oskavad enda töötajaid läbi väärtuste motiveerida ja tunnustada;
 • oskavad anda nii kriitilist kui ka postiivset tagasisidet konstruktiivsel viisil;
 • teavad pingevaba suhtlemise põhitõdesid ning oskavad neid rakendada.
 • Kasutatud tööriistad
 • 2-päevased koolitused-töötoad infospetsialistidele
 • teenindusvaatlused
 • juhtumite kaardistamine
 • 2+1-päevased koolitused-töötoad teenusejuhtidele
 • Kliendi tagasiside

Nii ägedad koolitajad ja eluline koolitus. Kellel meist ei tuleks ette olukordi, mis käima tõmbavad – teadlikkus endast neil hetkedel on kõige olulisem.

Koolitajad – SUPER!!! Kindlasti soovitan sõpradele, kolleegidele. Jäin väga rahule, teemad väga asjakohased, mida saab rakendada nii töös kui ka igapäevaelus.

See koolitus elavdas mõttetegevust. Sisu oli minu jaoks uus ja sellepärast huvitav, varasematel koolitustel või ainetundides ei ole keerulistest olukordadest, mõistmisest ja mõtlemisest niimoodi räägitud.

Koolitus oli mitmekülgne, teemade valik õnnestunud. Praktilised harjutused ja näited ning kaasa rääkimise võimalus, aitasid hästi valitud teemasid kergesti omandada.

Suurepärased koolitajad, väga hästi läbi viidud ja väga hästi organiseeritud. Suurepärase ülesehitusega ja arvestatud meie tööiseloomu; väga head nõuanded ja situatsioonide kirjeldused (lahenduste võimalustega koos); sain täpselt selliseid tööriistu, mida ma igapäevases töös vajan.

Kahe koolitaja koostöö väga hea, sõbralik õhkkond, oskasite huvitavalt teooriat ja praktikat siduda. Pikk päev läks nii kiiresti, kordagi ei mõelnud, et millal tuleb paus või koolitus lõpeb. Tänud! Koolitajad olid tutvunud Töötukassa tööga ning mina sain oma tööks ja ka igapäeva eluks uusi kasulikke nõuandeid.

Väga tugevad ja professionaalsed lektorid, pingevaba koolitus. Koolitusel saadud erinevad teemad ja tehnikad enda isiksuse mustrite arendamiseks, et pingelistes situatsioonides suudaks jääda rahulikuks ja aidata ka teist.

Tavaelus me ikka teeme või ütleme harjumuspärasemalt, aga nüüd ma tean, et enne mõtle, siis ütle ja võin julgelt öelda, et nüüd ma oskan keerulises olukorras ise juhtuda oma soovitud suunas. Koolituse sisu oli vägagi hea ja sujuvalt üle mindud teisele teemale.

Koolitajad on professionaalid, keda on huvitav kuulata. Sain häid nõuandeid, kuidas n.ö kinnijooksnud olukorda lahendada.

Professionaalsed koolitajad, teadsid, mida tegid. Toredad inimesed, sõbralikud ja avatud olemisega. Toetav seisund peas ja mõtetes. Sain aru, et sellise sisuga koolitusi on vajalik korraldada organisatsioonis igal aastal, et meelde tuletada õpitut ja hoida teenindustaset. Õpitud teadmisi saab rakendada nii tööl kui ka igapäevaelus.

Väga sümpaatsed koolitajad. Koolitus oli hästi üles ehitatud, kaasahaarav, kuigi esimene päev oli päris pikk, ei tekkinud tüdimust või tunnet, et ei suuda „mõtetega kohal olla”. Meeldis just see, et lisaks erinevatele taktikatele saime aimu konfliktse kliendi käitumise tagamaadest, et toodi välja põhjused, mis sellist käitumist ja reaktsioone põhjustavad.

Väga professionaalsed koolitajad, koolitus sujus ja oli väga huvitav. Väga huvitava sisuga koolitus. Koolituselt saadud uusi mõtteid ja tehnikaid saan edaspidi kasutada oma töös, kui tekib keerulisi olukordi kliendiga. Suured tänud koolitajatele.

Koolitajad on professionaalsed ja omanäolised tegijad. Koolitus oli sisukas. Suunas endasse süüvima ning inspireeris saama paremaks inimeseks : )

Koolitajad olid persoonidena nii põnevad ja kaasahaaravad. Väga inspireerivad inimesed! Aitäh. Kipun tihtipeale telefoni kaduma või siis üldiselt kella jälgima. Need kaks koolituspäeva lendasid linnutiivul, sest teema oli põnev ning koolitus oli hästi üles ehitatud.

Üle pika aja koolitus, mis oli teisest erinev ja hästi üles ehitatud. Lisaks tööga seotud infole, sai häid oskusi ka isiklikku ellu kaasa võtmiseks. Koolitus andis häid nippe, kuidas keerulistest kliendisituatsioonides hakkama saada

Praktiline koolitus, väga hästi korraldatud. Väga meeldis, sain teada palju uut, millele ei osanud enne tähelepanu pöörata.

Kirjuta meile

2019-09-02T19:11:40+02:00