Klienditeenindus

Avaleht > Klienditeenindus > Ramirent Baltic AS
 • Koolitusteemad:
 • „Ramirent töötaja kui ettevõtte visiitkaart“

 • „Müügiprotsessi juhtimine Ramirendis“

 • Ramirent teenindusstandardi “elustamine““

 • „Ramirendi arenguprogramm 2017“
 • Eesmärk

Ramirendi teeninduskvaliteedi tõstmine ja terviklahenduste pakkumine klientidele.

 • Tulemus

Rendipunkti teenindajad:

 • teadvustavad klienditeenindaja toetava ning piirava põhihoiaku mõju kliendikeskse teeninduse kvaliteedile ning teenindaja enda heale psühholoogilisele töövormile;
 • teavad kvaliteetse ning kliendikeskse teenindusprotsessi psühholoogilisi põhireegleid nii e-kirja vestluses kui ka telefonisuhtluses;
 • teavad tehnikaid, kuidas positiivselt ning selgelt erinevate kultuuritaustaga klientide poole pöörduda läbi telefoni ning e-kirja vestluse;
 • teavad, kuidas kliendiga suhelda ja kuidas kliendikontakt lõpetada nii, et klient sooviks ka edaspidi Ramirendi teenuseid kasutad;
 • oskavad ja julgevad liituda kliendiga ja teavad, millised küsimusi küsida;
 • oskavad diagnoosida kliendi vajadusi, väärtusi ning võimalusi ning lähtudes nendest terviklahendust pakkuda;
 • rakendavad oma igapäevatöös erinevaid tehnikaid keeruliste situatsioonide lahendamiseks Ramirent klientidega.

 

Kõik töötajad:

 • mõistavad ja on mõtestanud loodud teenindusstandardi erinevaid etappe ja nende sisu;
 • mõistavad teenindusstandardi olulisust ettevõttes.

 

Müügimeeskonna liikmed:

 • mõistavad oma isiksust ja rolli müügimeeskonnas;
 • mõistavad müügiprotsessi kui tervikut ning teavad, kuidas kujundada ja hoida müügiprotsessi toimivana;
 • oskavad mõõta ja analüüsida müügiprotsessi tulemuslikkust;
 • oskavad seada motiveerivaid eesmärke;
 • teavad, kuidas teha tõhusat koostööd müügis.
 • Kasutatud tööriistad
 • 2 x 2-päevased teeninduskoolitused- treeningud rendipunkti teenindajatele
 • 0,5-päevased rendipunkti juhtide ümarlauad
 • 2-päevane müügikoolitus-treening müügimeeskonnale
 • 4 x 3-tunnised saalikoolitused tervele Ramirendi meeskonnale
 • Kliendi tagasiside

Põnev, aeg lendas. Olen palju näinud inimene, aga Teie vaatenurk oli minu jaoks uus, aga väga loogiline.

Tempokas, huvitav, kasulik, meeldiv. Väga rahule jäin, huvitav ja tempokas, kus te varem olite?

Tasemel koolitus. Mindi süvitsi kupli alla ja avardati maailmavaadet, kõik algab endast.

Soovitan kindlasti. See koolitus võiks olla lausa kohustuslik 🙂 Koolitajad väga meeldivad, võiks öelda, et vinged. Sellist koolitust, just selliste koolitajate näol, vajab iga firma, kes soovib liikuda tõusvas joones. Aitäh Teile. Koolitus oli huvitav, motiveeriv ning lõbus. Koolituse teema oli huvitavalt üles ehitatud, tõepoolest mõjus positiivselt ja pani mõtlema ning analüüsima oma käitumist ja mõtteid. Väga meeldiv kogemus.

Teemale läheneti väga uuendusliku nurga alt, ei loe, mis tööd sa teed või mis ametikohal sa oled, kõik saab alguse sinu enda mõtetest ja nende enda jaoks tõlgendamisest, sinu siselausetest. Ei kästud keepsmilin´gut teha 🙂 Probleemsed situatsioonid, mis tekkisid diskuteerimise käigus, mängiti kohe läbi, isegi kui need polnud ehk algselt päevakavva planeeritud, siis kohandati teema kohe ümber, et koolitatavad saaksid maksimaalse kasu. Kaks väga olulist sõnumit anti edasi: 1) klienditeenindajat pole varsti enam vaja, va kui teenindaja ei anna lisaväärtust; 2) ole siin ja praegu, ole hetkes. Ülejäänu, mis räägiti, toetas neid kahte sõnumit ja haakus sinna juurde, aga oli kõik vajalik selleks, et pakkuda siiski seda lisaväärtust ja teenindaja rolli õigustada.

Huvitav, kaasahaarav ja kasulik! Juhtis tähelepanu toimemehhanismidele inimese mõtlemises!

Ma tahaksin, et ka minu sõbrad/kolleegid teeksid kiire „ajupesu” ja hakkaksid enda mõtlemist positiivsemaks muutma. Nii saab paremaks muutuda mitte ainult kliendisuhtluses, vaid ka muudes aspektides. Näited olid head ning koolitajad lähenesid küll nö „psühholoogiliselt”, kuid tõid alati kliendisuhtluse vaatest elulisi ja kasulikke näiteid.

Oli põnev ja pani kaasa mõtlema terve koolituse vältel. Koolitajad on valdkonnaga hästi kursis.
See koolitus on just nimelt nii hea, et selle peaks läbima enam kui pool Eesti elanikkonnast. Vahel on lihtsatest asjadest lihtsalt nii palju abi ja lihtsate asjade peale miskipärast inimene ise ei tule. Väga raske on põhjendada midagi, mis on nii hea.

Kirjuta meile

2019-09-02T19:12:25+02:00