Klienditeenindus

> > G4S
Avaleht > Klienditeenindus > G4S
 • Koolitusteemad:
 •  „G4S töötaja praktiline ja inspireeriv suhtlemiskoolitus kliendiga”
 • „Kliendisuhtlusprotsessi juhtimine”
 • „Professionaalne telefoniteenindus G4S-is”
 • „Kliendihaldurite jätkukoolitus”
 • „Teeninduskoolitus”
 • Eesmärk

Tervikliku kliendinõustamise juurutamine ja arendamine.

 • Tulemus

Tehnikud:

 • teavad lihtsaid reegleid, kuidas muuta kliendivisiit mõlemale poolele meeldivaks ja kasulikuks;
 • oskavad tähele panna lisateenuste pakkumise võimalusi ja teha seda loomulikul viisil;
 • teavad keerulistes olukordades suhtlemise tehnikaid;
 • teavad, kuidas küsimustega klienti suunata (ostu)otsust tegema;
 • oskavad sundimatult teha kliendile süsteemide uuendamise ettepanekut;
 • oskavad toime tulla kliendi vastuväidete ja rünnakutega;
 • oskavad kliendivisiiti lõpuvestlusega meeldivalt ja efektiivselt kokku võtta;
 • on arendanud oma suhtlemisoskuseid läbi erinevate tehnikate.

 

Kliendihaldurid:

 • oskavad teadlikumalt küsimuste kaudu välja selgitada kliendi väärtused, vajadused ja võimalused;
 • teadvustavad enda rolli olulisust järelteeninduses ning võimalike probleemide lahendamisel;
 • teavad sisekommunikatsiooni olulisust kliendi seisukohast;
 • on uuendanud tööalaseid kokkuleppeid, mis aitavad oma rollis ja vastutusalas efektiivsemalt toimida.

 

TTO ja TTD töötajad:

 •  kasutavad kõnemudelit, mis toetab kõnede tegemist ja müügini/lepinguni jõudmist;
 • oskavad oma kõnet kliendiga juhtida vajalikus suunas;
 • on praktiseerinud telefoniteeninduse erinevaid situatsioone, iseennast analüüsinud ning seadnud endale arengueesmärgid;
 • oskavad välja selgitada kliendile sobivat probleemilahendust ning pakuvad kliendile lisateenuseid ja parimaid turvalahendusi.
 • Kasutatud tööriistad
 • 1+1-päevased koolitused-treeningud turvatehnikadivisjoni töötajatele
 • 1+1-päevased koolitused-treeningud erakliendihalduritele
 • 1-päevased koolitused-treeningud ärikliendihalduritele
 • 1+1-päevased koolitused-treeningud tehnikutele (sh vene keeles)
 • 1+1-päevased koolitused-treeningud telefoniteenindajatele
 • Kliendi tagasiside

Koolitajad on väga tublid ja neil on igale küsimusele vastus olemas. Sain palju mõtlemisainet ja väga meeldis mulle koolituse psühholoogiline pool.

Tegemist minu jaoks juba teistkordse kogemusega ja mõlemal juhul jäin äärmiselt rahule. Nagu ikka, väga palju häid ideid sai kõrva taha pandud 🙂

Lubadustest peetakse kinni, eeltöö koolitustele on alati tehtud, paindlikud koolitusel ilmnenud teemade sissetoomisel juba ettevalmistatud programmi. Head materjalid, kodutööde tagasisidestamine meeldis väga.

Koolitajad valdasid teemat. Paljudele situatsioonidele olid olemas praktilised näited elust enesest. Üks väheseid loenguid, kus peale lõunat uni peale ei tulnud, sest asi oli huvitav.

Olin Aeternumi koolitusel kolmandat korda ning osaleksin ka neljandat korda. Sain juurde oskusi parimaks klienditeeninduseks.

Examples from real life, structured training, charismatic teacher, provided translation. It was a great experience in this kind of training.

Koolitajad olid väga tasemel ning andsid väga huvitavalt teemat edasi. Koolituse sisu oli väga põnev ja uudne.

Jutt on kaasahaarav ja huvitav! Sain teada palju huvitavat, sai vana materjali meenutatud, VÄÄRTUSHINNANGUD pakuvad siiani huvi!

Väga positiivsed, sõbralikud, põhjalikud. Kõike, mida lubati, ka pakuti.

Olete oma ala spetsialistid, meeldiv teid kuulata. Kõik on selge, arusaadav, loogiline, motiveeriv.

 Kindlasti soovitaksin. Koolitus oli huvitav ja minu jaoks väga sobiva ülesehituse ja tempoga. Kordagi ei tekkinud tunnet, et koolitus venib või tormab edasi nii, et kaasamõtlemine järgi ei jõua. Teema oli haarav ja hästi edasi antud. Koolituse edukaks läbiviimiseks oli palju vaeva nähtud ja korralik eeltöö tehtud. Aitäh säravatele koolitajatele! Kindlasti soovitan teenusepakkujana sõpradele ja kolleegidele. Olen ka varem suhtlusteemalisi koolitusi läbinud ja nii mõnigi lõik koolitusest oli varasematetest natuke tuttav, kuid sel edasi antud natuke teises võtmes ja meeldejäävalt. Sisu haaramine oli koolitatavatele hõlpsalt meeldejäävaks tehtud. Polnud midagi ülearust. Osalt sain kinnitust oma senistele käitumis- ja suhtlemismallidele, aga sain ka nii mõnegi uue hea mõtte, kuidas oma käitumist ja suhtlemist paremini kontrollida ja emotsioone paremini talitseda.

Mulle meeldis, et suurt rõhku pandi sisu puhul selgitustele, miks midagi peaks tegema ning mis on selle taga ja vähem sellele, et kuidas seda teha.

Parimad koolitajad, keda kunagi näinud olen, rõõmsad ja heatujulised. Oskasid väga huvitavalt koolitust läbi viia. Koolituse andjad tegid seda väga hästi. Info jõudis minuni, ning kõnetas mind ja pani mõtlema enda suhtluse üle klientidega.

Parim omaalane koolitus, mida olen saanud. Kui koolitus paneb räägitu üle järele mõtlema ja koged endas äratundmist, siis arvan, et olin õiges kohas.

Oli huvitav ja lõbus. Üks paremini läbi viidud koolitustest, kuhu u 20 a jooksul sattunud olen. Lisaks usun, et Teil on veel palju häid teemasid, mis kuulamist-õppimist vääriksid.  Sain kinnitust mitmetele oma mõtetele ja järeldustele. Lisaks kuulsin palju uut, mille peale poleks ise tulnudki ja millest on tõenäoliselt tulevikus ka kasu.

Õhkkond luuakse meeldiv, inimesed on piisavalt energilised, et tagada koostöö koolitatavatega. Äge!!! Klienditeenindusprotsess kui selline, vajab lihvimist meil kõigil. G4S Turvatehnikadivisjonile (TTD) seda tehes, oleks võinud “kiskuda raamidest välja” ning mitte keskenduda niivõrd turvatehnikaalastele infole või TTD tegevusele, vaid suunama üldisema teenindusprotsessi parendamise suunas.

Teie koolitused on väga huvitavad, ei lase koolitatatavatel ennast lõdvaks lasta. Sain nii mõnegi tarkusetera ning hea soovituse juurde.

Hea meelega soovitan Aeternumi teistele, kuna minu praktikas on need olnud ainukesed koolitused, mis mulle meeldisid. Koolitusega olen väga rahul, s.p. et koolituse formaat oli minu jaoks väga huvitav ja ma ei tahtnud magada. Sain palju huvitavat informatsiooni, mis aitab mind tulevikus klientidega suhtlemisel. Samuti koolitajad olid väga meeldivad ja aktiivsed.

Kirjuta meile

2019-09-02T19:12:15+02:00