> Üritused / konverentside modereerimine

Üritused / konverentside modereerimine

Üritused / konverentside modereerimine 2019-03-02T02:11:01+02:00

Paljud organisatsioonid väärtustavad lisaks ürituste fun-formaadile ka õpetlikumat osa. Kaaslaste ja peredega üritustel sobib õpetlikuks osaks üldisem teemakäsitlus, toetamaks inimese isiklikku arengut. Vaid töötajatele mõeldud üritusel saab keskenduda ka organisatsiooni elu puudutavatele teemadele.
Pakume mõnetunniseid lühikoolitusi kuni terve ürituse läbiviimist.
Lisaks modereerime erinevaid konverentsi, mille ühe päeva osana teeme ka lühikoolitust.

Aeternum on meelelahutuslikke üritusi läbi viinud näiteks järgmistes organisatsioonides:

DHL Estonia AS  „Positiivne energiasüst meeskonnapäevaks (5 tundi)

DHL Estonia meeskond on läbi erinevate meeskondlike mänguliste tegevuste ühiselt lõbusalt aega veetnud ning üksteist paremini tundma õppinud.

SMIT „Aeternumi lauamängu mängimine” (3 tundi)

Oleme välja töötanud lauamängu, mille eesmärgiks on kaardistada inimeste mõtted organisatsiooni elu puudutavate erinevate valdkondade kohta. Mis täna väga meeldib ning mis võiks olla teisiti. Valdkonnad, mida mängus käsitletakse on järgmised: juhtimine; organisatsioonikultuur ja infoliikumine; eneseareng ja koostöö. Tegu on moodsas versioonis rahulolu-uuringuga, kust ilmneb just kvalitatiivne informatsioon ning töötajate poolsed konkreetsed ettepanekud organisatsiooni elu muutmiseks. Lauamäng on meeleolukas ning pakub lisaks kõigele muule võimalust ühiselt lõbusalt aega veeta ning üksteisega paremini tuttavaks saada, kuna osad küsimused puudutavad rohkem meeskonnaliikmete isiksusi kui organisatsiooni.

Häirekeskuse suvepäevade raames seminar

Osalejad oskavad ennast paremini juhtima ning emotsionaalsetes kliendikontaktides toime tulla.

Rimi teeninduskonverentsi modereerimine

Osalejad mõistavad, mis on Rimi teeninduskontseptsioon ja väärtuse ning oskavad ennast nendega samastada, selleks, et pakkuda parimat teenindust klientidele ja teha suurepärast koostööd kolleegidega.

Statoili jaemüügifoorumil lühikoolitus

Osalejad on mõistnud, kuidas oskuslikult tehtud lisamüük tekitab kliendis rahulolu, mitte vastupidi.

circle k logo
Tarbijakaitseameti suvepäevad „Siin me oleme“

Suvepäevade eesmärk on veeta lõbus ja mänguline päev koos kolleegidega, mille läbivaks teemaks on film “Siin me oleme”.

Kirjuta meile