Meist

Missioon, tekkelugu ja põhiväärtused

Aeternumi visioon

on olla mõjukaim arengut toetav ettevõte rahvusvahelisel koolitusmaastikul.

Aeternumi missioon

on toetada õppimist läbi kogemuste mõtestamise.

Aeternumi tekkelugu

Teekonnal kusagilt kuhugi kohtusid kord kolm tegusat naisterahvast. Kõneldes elust olust, veenduti, et „päike soojendab igaüht“, seepeale välgatas mõte jagada oma arusaama ka teistega. Nii sündis ühel soojal kevadpäeval, väikese puitmaja terrassil ühine „lapsuke“, kes ristiti Aeternumiks (lad k. püsiv, jääv, igavene, surematu).

Kui naabrimehed küsisid, miks maimukese nimeks just Aeternum sai, siis vastati, et inimesed vajavad tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas ka püsivust…

Iga päevaga julges Aeternum proovida ja seeläbi kogeda uut ja huvitavat ning otsustas seda ka teistele jagada. Tema juures käisid suured ja tugevad ning veel väikesed ja nõrgad oma „tassi täitmas“, et saaduga pakkuda paremat teenust end ümbritsevale.

Oma tegevuses lähtume järgmistest põhiväärtustest:

 

Süsteemsus

 

Läheneme igale ettevõttele süsteemselt ning läbi erinevate tasandite. Vaatame hetkeseisu niinimetatud “helikopterivaatest”, et välja selgitada tegelikud tugevused ja arengukohad. Oma tegevuses peame oluliseks tulemuslikkust, mille saavutame läbi järjepideva ja süsteemse arengu. Lähtuvalt kliendi vajadustest ja ootustest, oleme koostöös kliendiga valmis välja töötama sobivaimad meetodid teemale lähenemiseks, mis on omased konkreetsele organisatsioonile.

Innovaatilisus

 

Pöörame erilist tähelepanu inimese mõtlemisele, sest enamus piiranguid ja takistusi inimese töö- või eraelus on peidetud just sinna. Innovaatilisus seisnebki eelkõige „õppima õppimise“ õpetamises. Pakume klientidele teadmisi/oskusi, mis võimaldavad neil endil leida sisemist ressurssi ja valmisolekut edasiseks enese ja organisatsiooni kui terviku arendamiseks. Oleme julged algatama muutusi ning neid provotseerima, kuna iga muutus saab alguse konfliktist inimese peas.

Personaalsus

 

Oleme oma tegevuses kliendikesksed ning läheneme igale kliendile personaalselt. Koostöös kliendiga  loome arenguprotsessid „disaineritööna“, alustades hetkeseisust ehk milline on kliendi vajadus. Loome kliendile sobiva programmi, mis arvestab olemasolevate ressursside ja eesmärkidega. Lähenedes kliendile personaalselt saavutame pikaaegsed ja usalduslikud koostöösuhted, mis tagavad nii ettevõtte kui ka kliendi püsiva arengu.

Kirg

 

Kõik Aeternumi töötajad teevad oma tööd kire ja sisemise põlemisega, armastades ja teades, mida ning miks nad seda teevad. Julgeme olla ehedad, läbi mille inspireerime ka kliente ja koostööpartnereid suhtuma oma töösse kirega, teistmoodi mõtlema ja maailma vaatama. Usume, et kirega tehtud töö on reeglina tulemuslikum ning suurendab valmisolekut õpitut ja kogetut ka praktikasse rakendama.

NB! Omame Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr. 6626 HTM.

Tutvu koolitajatega
Vaata koolitusi
Loe klientide tagasisidet