> > > Millest sõltub, kas saad tööl hästi hakkama?

Mõned kasulikud mõtted ja olulised tegurid, millest sõltub, kas saad tööl (ja elus üldisemalt) hästi hakkama.

Mõtteviis ja suhtumine

Sinu hoiakud, tõekspidamised ja mõtteviis määravad suuresti ära, milline on Sinu tahe ja motivatsioon tööd teha. See on justkui Sinu tagala, mis peab olema hästi kindlustatud, et kõik sujuks. Seda, kuidas Sa mõtled, keegi teine otseselt ei näe – küll aga väljendub see Sinu käitumises, sõnades ja tegudes, mille põhjal teised Sinu kohta ka järeldusi teevad ja hinnanguid annavad.

Kuidas Sa end ise häälestad? Kas süüdistad oma ebaedus vaid teisi ja asjaolusid või võtad ka ise vastutust? Tee tööd iseendaga, oma suhtumise ja mõtteviisiga. Ära otsi vabandusi, keskendu võimalustele.

Töökus ja käitumine

Kui palju oled valmis pingutama ja vaeva nägema? Kui kergesti lööd käega ja annad alla? Kuidas on lood distsipliiniga? Töökus paistab teistele juba palju rohkem välja kui mõtteviis! Sinu töökust või selle puudumist märkavad kliendid, kolleegid, ülemus, lähedased…

Milline on Sinu käitumine ja kehakeel – kas sõbralik ja avatud või vaenulik ja kinnine? Kujuta korraks ette, et Sul avaneb võimalus kohtuda iseendaga – kas Sulle meeldiks iseenda käitumine?

Teadmised ja tarkus

Millised on Sinu teadmised? Mida tead toodete ja teenuste kohta, mida müüd või mille kohta infot annad? Mida tead oma organisatsiooni kohta? Mida tead teenindamisest ja klientidest? Teadmised on Sinu sees samuti justkui peidus – võid palju teada, aga kui Sa seda välja ei näita või rakendada ei oska, siis ei pruugi keegi teine aru saada, et Sa nii palju tead.

Õpi agaralt ning leia võimalusi, et teadmised ka praktikasse rakendada.

Õnn

Mis seal salata, elus peab ka õnne olema! Ja õnnest omakorda sõltub samuti, kuidas saad töös hakkama ja elus edasi jõuad. Siinkohal saame vaid jagada ühe saladuse, kuidas õnnele ise kaasa aidata – ole avatud võimalustele ja uuele! Õnn võib õuele tuua 101 head võimalust, aga kui Sa pole nendele võimalustele avatud, siis mängid oma õnne lihtsalt maha.

Hea lugeja, kas nõustud eelnevaga? Milliseid mõtteid tekkis? Millised tegurid jäid nimetamata? Ootame Sinu kommentaare!

Pilt: tipsofdivorce.com/asking-out-a-waiter-or-waitress/
2014-06-25T18:34:31+02:00