> > > Kehakeel ja selle valesti tõlgendamine

Uuringud tõestavad ikka ja jälle, et igast sõnumist antakse edasi vaid pool sõnadega – teine pool edastatakse kõneleja kehakeele abil. Meie mõju teistele määravad ainult 7% ulatuses meie sõnad, märksa kaalukamad 93% määrab meie kehakeel. Tavaline vestluskiirus on umbes 100-200 sõna minutis. Sama ajavahemiku jooksul jõuab inimene “mõelda” keskmiselt 800 sõna. Kehakeel on selle tohutu sõnadesse panemata jäänud mõtete ja tunnete väljund. Nii nagu igal räägitaval keelel, nii on ka kehakeelel oma sõnad:

  • silmside
  • kehahoiak
  • käeliigutused (žestid)
  • näoilme (miimika)
  • hääle valitsemine
  • riietus, soeng, ehted
  • distantsioonid

Põhilised vead

Sageli arvatakse, et kehakeele tõlgendamiseks piisab vaid kainest mõistusest teiste jälgimisel. Kuid juba sõnu on kerge valesti mõista, mitteverbaalset kõnet siis seda enam. Kehakeele tõlgendamisel on kerge vigu teha ja mõned neist võivad su täielikult eksiteele viia.

Viga nr 1
Kõige levinum viga on püüd lugeda kehakeelt isoleerituna ja teha liiga kiireid järeldusi. Ära püüa selgeks õppida eraldiseisvad signaale. Selle asemel vaatle kehakeelt stsenaariumidena, püüdes mõista selle avaldust teatud situatsioonist välja kasvanuna.

Viga nr 2
Teine levinud viga on oskamatus jälgida kehakeelt teatud aja jooksul. Üks asi on näiteks taibata, et inimese kehakeel väljendab viha, kuid sellest on vähe kasu, kui ei suudeta otsustada, kui tugev see viha on ja millises suunas inimese meeleolu areneb.
Üks paljudest kehakeele tundmaõppimise kasuteguritest on see, et muututakse teadlikumaks nii enese kui ka teiste käitumise suhtes. See omakorda muudab kokkupuuted teiste inimestega huvitavamaks ja rahuldustpakkuvamaks.

LISAKS on mitmeid kehakeele märke, mida sageli tõlgendatakse valesti, kuid mis tegelikult võivad mõnikord omada täiesti maist ja üldse mitte sügavat psühholoogilist tähendust.

Kehakeel

Võib tähendada

Sageli tähendab

Nina sügamine Valetamine, kahtlemine Nina sügeleb
Tooli seljatoele nõjatumine Üleolek, jultumus Lõdvestunud, väsinud
Käed taskus Salatsev, endassetõmbunud, võib olla depressioonis Käed külmetavad, otsib münti
Käed vaheliti Kaitsepositsioonil, ebakindel, kahtlev On külm, tunneb end nii mugavalt
Ristatud jalad Kaitsepositsioonil, hoiab end vaos, võib-olla vaenulik Nii on mugav (mehed), nii on naiselik (naised)
Haigutamine Raske olukord, tüdimus Väsinud, õhutamata ruum

NB! Loe ka: Kehakeel ja enesekehtestamine teeninduses

Allikad / täiendavat lugemist
Koostatud Liisi Männistu koolituse põhjal (8. veebr, 2012)
Clayton,P. (2004). Kehakeel töökeskkonnas : tõlgenda signaale ja reageeri õigesti. Tallinn : Koolibri.
Topf,C. (2000). Kehakeel ja edukas karjäär : töövestlused. Suhtlemine kolleegidega. Ülemus ja alluvad. Koosolekud. Kõned ja presentatsioonid. Suhtlemine klientidega. Tallinn : Odamees.
2012-02-15T00:08:50+02:00