> > > Kas sina tead, millised on kriitilise tähtsusega ametikohad Sinu organisatsioonis?

Mis on kriitilise tähtsusega ametikohtade segmenteerimine ja miks on Sul oluline selle teema peale mõelda?

Kriitilise tähtsusega ametikohad

Tööjõu diferentseerimine lähtub eelkõige organisatsiooni strateegiast, millele tuginedes saab määratleda kriitilise tähtsusega ametikohad. Olulisemad ametikohad eristatakse vähemolulistest ehk toimub strateegiline segmenteerimine. Selgitatakse välja nn võtmepositsioonid. Kõik töökohad jaotatakse segmenteerimise käigus A, B ja C kategooriatesse.

A ametikohad

A ametikohtadele on eelkõige kaks peamist kriteeriumit: nendel peab olema strateegiline mõju ja eristatavus töösoorituses. Sealjuures tuleb A ametikohtade määramisel arvestada, et need ei sõltu organisatsiooni hierarhiast ega sellest, kui keeruline on neid ametikohti täita.

B ametikohad

B ametikohtadel on organisatsiooni strateegiale kaudne mõju eelkõige A ametikohtade toetamise kaudu. B ametikohad võivad olla potentsiaalselt strateegilised, kuid neil on pigem vähene mõju konkurentsieelise loomisel.

C ametikohad

C ametikohad ei oma ettevõtte strateegia edendamisel olulist rolli. Seetõttu on neil ka väärtuse loomisel väga vähene mõju. Tihti ostetakse C ametikohtadel tehtavat tööd ka väljast sisse.

Ok… aga mis siis sellest?

Erinevatel positsioonidel töötavaid inimesi tuleb erinevalt juhtida! Kui investeerida kõikidesse tööjõu segmentidesse võrdselt, on tulemuseks parimate töötajate lahkumine organisatsioonist.

A positsioonil olevasse tööjõudu tuleb rohkem investeerida arendustegevuste kaudu. Nendel kohtadel olevate inimeste töösooritust tuleb hinnata detailsemalt ning neid tuleb tasustada kõrgemalt kui B ja C ametikohtadel olevaid töötajaid. Samuti tuleb nendele kohtadele planeerida järelkasvu.

Allikad / täiendavat lugemist: Huselid, M. A., Beatty, R. W., Becker, B. E. (2005). A Players or A Positions? The Strategic Logic of Workforce Management. Harward Business Review. | Pilt: insperity.com/image/450/718/keyPlayers_Image.jpg
2014-07-07T10:33:53+02:00