Teekond ideaalseks töötajaks 4. moodul

Arenguprogramm: “Teekond ideaalseks töötajaks”

IV moodul: Teenindus ja müük 2-päevane

5-6.05.2014 Hotell Euroopa, saal Ida-Euroopa B

Koolituse eesmärgid:
 • Osaleja teab ja oskab kasvatada läbi iseenda siselausete valmisolekut teeninduse- või müügitööks.
 • Osaleja on ületanud enda hirmud teeninduse- või müügitöö ees.
 • Osaleja teab ja tunneb erinevaid klienditüüpe ning oskab nendega kontakti saada.
 • Osaleja teab hea teenindus- ja müügiprotsessi etappe ning oskab käituda ning analüüsida iseenda käitumist erinevates teenindus- ja müügiprotsessi etappides.
 • Osaleja oskab selgitada kliendi vajadusi, väärtusi ja võimalusi ning nendest lähtuvalt pakkuda lahendusi.
 • Osaleja teab, mis vahe on avatud ja suletud küsimustel ning oskab neid õigel ajal kasutada.
 • Osaleja teab küsimuste küsimise seaduspärasusi ja reegleid ning oskab neid rakendada.
 • Osaleja teab ja oskab kasutada erinevaid müügitehnikaid.
Koolituse teemad:
 • Enesevalmisoleku kasvatamine-häälestumine. Siselaused
 • Klienditüübid. Liitumine kliendiga
 • Klienditeenindusprotsess-Hea teenindusprotsessi põhietapid
 • Müügiprotsess ja –tehnikad kliendiga suhtlemise valguses – millised etapid vajavad enam tähelepanu ning kuidas praktiseerida neis professionaalseid müügitehnikaid
 • Klientide väärtuste, vajaduste, võimaluste välja selgitamine.
 • Avatud ja suletud küsimused.
 • Müügile suunatud tehnikad (nt. lugude jutustamine, peegeldamine, hirmutamine, closing, metafooride kasutamine jt).
 • Kliendi kontakti lõpetamine, kokkulepetele oskuslik suunamine.

2-päevase mooduli hind 374€ (hinnale lisandub KM 20%)

Registreeri koolitusele!

kersti@aeternum.ee või telefonil 56 266 334

<< tagasi koolitusprogrammi avalehele