> Tagasiside

Tagasiside klientidelt

Tagasiside 2020-02-01T20:56:45+02:00

Tagasiside klientidelt

Tagasiside saamiseks küsisime klientidelt kaks küsimust:
Kujuta ette, et Aeternum oleks loom. Kes ja milline ta oleks?
Mida teie organisatsioon / meeskond Aeternumi koolituselt sai?

Kirjuta meile