Liidrite arenguprogramm I moodul

Liidrite arenguprogramm

I moodul: LIIDRI TERVIKLIK PILT

Koolituse eesmärgid:
  • Osaleja oskab analüüsida hetkeolukorda oma juhtimistasandilt ning näeb „suuremat pilti“ juhtimisele.
  • Osaleja oskab näha juhtimise erinevaid elemente, mida liidri pilk peab igapäevaselt haarama ning analüüsima.
  • Osaleja oskab märgata, millises juhtimiselemendis on viga ning teab, kuidas seda parandada.
  • Osaleja oskab seada ning töötajateni viia hästi formuleeritud eesmärke.

Teemad:

Juhtimise dünaamilise mudeli elemendid

Elementide koostoimimine (protsessid, isiksus, motivatsioon, organisatsioonikultuur, efektiivsus). Liidri isiksuse ning organisatsioonikultuuri omavaheline kooskõla. Liidriks olemise olemus – mida tähendab juhtimine (tasakaalu leidmine või tasakaalutuse taotlus?). Juhtimismudelite ühtlustamine.

Eesmärgistamine

Liidriks olemisel on väga oluliseks oskuseks eesmärkide seadmine, nende täitmine ja analüüsimine ning saadud tulemustest lähtuvalt uue tegevusplaani koostamine. Formaalsed eesmärgid ning elavad eesmärgid – kuidas seada reaalseid ning innustavaid eesmärke. Ülaltpoolt tulevate eesmärkide „eesmärgistamine” oma meeskonnas. Eesmärgi sõnastamise reeglid. Smart-reegel. Töötajatega kokkulepete sõlmimine. Analüüsimine ja tegevusplaani koostamine. Harjutus „Eesmärkide eluvõimelisus”, tulemuste analüüs, arutelu.

1-päevase mooduli hind 360€ (hinnale lisandub KM 20%)

Registreeri koolitusele!

kersti@aeternum.ee või telefonil 56 266 334

<< tagasi koolitusprogrammi avalehele