> > Kuidas valida ja värvata lojaalseid ja rahulolevaid töötajaid?

2018. aasta II kvartalis on töötuse määr 5,1% ehk 10 aasta madalaim ning prognooside kohaselt langeb veelgi. Olukord seab pinge alla tänased tööandjad, kes kurdavad, et ei leia sobivaid töötajaid, tööjõud ei ole lojaalne või palganõudmised ületavad võimalusi. Kõik me teame ju, et palganumber on oluline, kuid sageli unustame, et selle kõrval on veel midagi, mis on töökoha valikul ning  lojaalsuse juures määravaks.
See, mida lisaks palgale töökohas oluliseks peetakse, sõltub konkreetse töötaja väärtustest.
Mis on väärtused? Kuidas need inimest mõjutavad ning kuidas teha kindlaks kas potentsiaalne töötaja sobitub meie organisatsiooni?

Väärtused (ingl k „values“) on need, mida inimene peab oluliseks. Neid märgitakse sõnadega, näiteks turvalisus, vabadus, kuuluvus, mäng jne. Meie ühiskonnas on minu hinnangul väärtused väärkoheldud sõna, nendest räägitakse palju, kuid sageli ei mõtestata, et need on inimese toimimise aluseks. Väärtused annavad inimesele aktiivsuse ehk me hakkame tegutsema, kui „vajutatakse“ meie „väärtusnupule“. Teiste sõnadega on väärtus motivatsiooni aluseks. Väärtushierarhiad on inimeste sees aga väga erinevad ning seetõttu üks motivaator võib ühele mõjuda, kuid jätta teise täiesti külmaks. 

Selleks, et panna kokku rahulolev, motiveeritud ja lojaalne meeskond on seega vaja kindlaks teha inimeste väärtushierarhiad ning kaaluda, kas need ühtivad meie organisatsioonikultuuri omadega.
See muidugi eeldab ennekõike enda organisatsiooniväärtuste teadvustamist ning nende teadlikku juhtimist. Väärtustest lähtuvalt inimeste valimine ja värbamine on oluline, sest kõik me teame, et sageli võtame tööle inimesi nende oskuste pärast, kuid vallandame väärtushinnangute tõttu. Oskusi on reeglina võimalik õpetada, väärtusi nii kergesti juba ei muuda.

Kuidas teha kindlaks, mis on inimestele oluline? Neid kuulates, jälgides ja küsides avatud küsimusi. Näiteks, mis on Sinu jaoks antud töö ning organisatsiooni juures oluline? Inimene kõneleb ning käitub alati enda väärtustest lähtuvalt.

Seda kõike personalijuhtidele või –spetsialistidele tutvustades kuulen sageli vastulauset, et sellisel juhul ei leiaks ma küll vajalikke töötajaid, sest neid lihtsalt ei ole kuskilt võtta. Tööandajana ma täiesti mõistan seda ning olen ka ise olnud olukorras, kus „koha täite“ leidmine ei kannata oodata ehk võtad kelle iganes. Pikas perspektiivis me saame aga aru, et nii olemegi situatsioonis, kus tööjõud muudkui voolab, sest õige pea tunneb inimene, et talle ei sobi selles organisatsioonis ehk tema väärtused ei saa realiseeritud. „Koha täitena“ hoiame kinni ka rahulolematuid töötajaid, kes oma väärtustelt sobiksid võib-olla ideaalselt mõnda teise organisatsioonikultuuri. Tekib omamoodi nõiaring, kus töötajaid ei ole ning inimestel ei ole tööd, mis neid inspireeriks ning motiveeriks.
Minu soovitus on investeerida võimalusel enam aega ja energiat valikusse ja värbamisse, teha seda väärtuspõhiselt ning seeläbi kasvatada enda organisatsiooni lojaalsete töötajate hulka.

Kati Tikenberg, Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid koolitja – konsultant

2019-02-28T00:03:06+02:00