> > Kuidas tegelemine väärtustega mõjutab pühendumust?

Palju on minu käest küsitud, miks ikkagi on oluline tegeleda ettevõttes väärtustemaatikaga ning kuidas on see seotud reaalsete äritulemustega? Kas see on investeering, mis tasub ära?
Vaadates tänast tööjõuturgu, siis oleme jõudnud olukorda, kus ettevõte ei vali enam töötajaid, vaid töötajad ettevõtet.
See tähendab, et inimeste ootused tööandjale on suurenenud – lisaks palganumbrile hakkavad töötaja valikut mõjutama järjest enam pehmed väärtused.

Selge on see, et inimese pühendumus on otseselt seotud tema töösoorituse ja seeläbi kogu organisatsiooni tulemuslikkusega. Seetõttu tahan juhtida tähelepanu uuringule, mis selgitas kuidas tegelemine väärtustega mõjutab inimese pühendumust.
Uuringus vaadati kahte mõõdet. Esiteks – kuidas inimese teadlikkus organisatsiooni väärtustest suurendab tema pühendumust. Teiseks –  kuidas teadlikkus iseenda väärtustest mõjutab töötaja pühendumust.
Vastuseid hinnati 7 pallisel skaalal, kus 7 näitas maksimaalset pühendumust. Tulemused olid ühest küljest üllatavad, aga mõneti ootuspärased. Oluline on siin tähelepanu pöörata mitte konkreetsetele numbritele, vaid pigem suhetele.

Ootuspäraselt selgus, et kui inimene ei ole teadlik ei iseenda ega organisatsiooni väärtustest, siis tema pühendumus on kõige madalam (selle uuringu järgi 4,87 seitsmest).
Kui aga töötaja on teadlik nii iseenda kui ka organisatsiooni väärtustest, on pühendumus kõige kõrgem (uuringu järgi 6,26).
Nüüd aga ootamatumad tulemused. Selgus, et kui inimene on teadlik organisatsiooni väärtustest, on tema pühendumus mitte palju suurem esimesest tulemusest (4,9), samas kui teadlikkus iseenda väärtustest, aga mitte organisatsiooni omadest, suurendab pühendumust oluliselt (6,12).
Sellest võime järeldada, et veelgi enam organisatsiooni väärtustega tegelemisest on olulisem aidata töötajal saada teadlikuks iseenda väärtustest, sest see on võti pühendumuse suurendamiseks ning töösoorituse parandamiseks.
See on loogiline, sest teadlikkus iseendast paneb inimese tegema teadlikumaid valikuid, mis omakorda tähendab tööandjale püsivamat ning tulemuslikumat meeskonda.

Seega küsimusele, kuidas tegelemine väärtustega mõjutab reaalset äritulemust, on vastus ühene. 
Aidates inimesi saada teadlikumaks iseendast ning sellest, mis on neile oluline, sünnivad ka teadlikumad valikud, mis omakorda suurendavad pühendumust.
Pühendunud töötajal on parem töösooritus, mis varem või hiljem kajastub organisatsiooni majandustulemustes.
Püsivam meeskond tähendab ka märkimisväärset kokkuhoidu ettevõtte valiku- ja värbamiskuludelt.

Allikas: Edward L.Deci and Richard M.Ryan „The „What“ and „Why“ of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior“ (Psychological Inquiry 2000, Vol.11, No.4, 227-268)

Kati Tikenberg, Aeternum koolitaja – konsultant

2019-05-09T12:41:22+02:00