Teekond ideaalseks töötajaks 1. moodul

Arenguprogramm: “Teekond ideaalseks töötajaks”

I moodul: Eesmärgid, ajaplaneerimine 1 päev

8.04.2014 Hotell Euroopa, saal Lõuna-Euroopa

Koolituse eesmärgid:
 • Osaleja mõistab eesmärgistamise olulisust.
 • Osaleja oskab sõnastada „hästi formuleeritud eesmärke“ (NLP-termin).
 • Osaleja teab erinevaid eesmärkide sõnastamise võimalusi ning on leidnud enda jaoks sobiva.
 • Osaleja on analüüsinud ennast ning mõistnud enda eesmärke, väljakutseid, saavutusi ning piire.
 • Osaleja mõistab, miks osadel inimestel on lihtsam eesmärke sõnastada ning nende järgi elada kui teistel ja oskab iseennast lähtuvalt sellest positsioneerida.
 • Osaleja teab inimese elu nelja sektorit ning on leidnud isikliku tasakaalu nende sektorite sees.
 • Osaleja on mõistnud aja väärtuslikkust ning analüüsinud enda ajakasutust.
 • Osaleja teab ja oskab kasutada erinevaid ajaplaneerimise vahendeid ja meetodeid.
Koolituse teemad:
 • Formaalsed eesmärgid ning elavad eesmärgid – kuidas seada reaalseid ning innustavaid eesmärke.
 • Eesmärgi efektiivse sõnastamise reeglid. Analüüsimine ja tegevusplaani koostamine.
 • SMART- reegel eesmärkide sõnastamiseks.
 • Eesmärgi-eesmärgivabad keskkonnad.
 • Eesmärkide kaardistamise tehnoloogia, vasak ja parempoolsed tehnikad.
 • Eesmärgi saavutamise kood/programm.
 • Ajajuhtimise maatriks.
 • Tööalased funktsioonid ja nende optimeerimine (7 filtrit).
 • Ajaplaneerimise nelikjaotus (isiklik aeg, tööaeg, sotsiaalne aeg, pere aeg).

1-päevase mooduli hind 249€ Eur (hinnale lisandub KM 20%)

Registreeri koolitusele!

kersti@aeternum.ee või telefonil 56 266 334

<< tagasi koolitusprogrammi avalehele