Koolitused

Stressijuhtimine

Pingetega toimetulek on tänasel päeval kiire elu- ja töötempo tõttu eriti aktuaalne ning vajadus selle teema käsitlemise järele on aastatega kasvanud. Mõned inimesed kogevad stressi igal sammul, teised ütlevad, et see ei ole stress ja on pigem ebamugav tunne. Mis siis on stress – nähtus, tunne, väljend, haigus…

Siin me tegeleme esmalt enesejuhtimistehnikatega. Emotsionaalse tasakaalu hoidmise ning selle seostega stressi juhtimisega kuidas enda tundeid juhtida. Stressi ja pingetega toimetuleku viisid kuidas läbipõlemist vältida. Stressi puhul on oluline teada ja teadvustada, et stress on meie sees esinev nähtus mitte midagi eraldiseisvat.

Probleemne keskkond meie isiklikus ja professionaalses elus mõjutavad meid suurel määral. Stressijuhtimise koolitusel keskendume teemadele, kuidas ära tunda endas stressiallikad ning kuidas nendega toimida. Selle tulemusel on inimene võimeline olema edukam stressiallikate ennetamises.

Läheneme igale sihtgrupile nende ettevõtte spetsiifikast lähtudes. Kuna kitsaskohad võivad olla väga erinevad organisatsiooniti, siis eelneb koolituste planeerimisel alati põhjalik eeltöö ja ettevalmistus tellijaga teemade täpsustamiseks.

Registreeri / küsi pakkumist

Sulle võib huvi pakkuda ka: