Koolitused

Rahulolu- ja hetkeolukorra uuringud

Suurema efektiivsuse seisukohalt on sageli oluline enne meeskonnasisese koolituse korraldamist kaardistada hetkeolukord või töötajate rahulolu hetkeseisuga. See võimaldab koolituse fokusseerida just konkreetse meeskonna vajadusi arvestades ning annab vajalikke juhtumeid, mida koolituse käigus on võimalik lahendada – tulemuseks on veelgi praktilisem treening. Vahel võib uuringust selguda, et koolitusvajadus üldse puudub ning olemasolevad ressursid on vaja suunata mujale.

Meie hindame teie töötajate rahulolu ja/või rahulolematust 10 erinevas valdkonnas (näiteks psühholoogiline keskkond, juhtimine, töö sisu, töötasu ja motiveerimine jne) viie pallisel skaalal. Uuringus osalejal on võimalus kirjutada iga küsimuse juurde ka sisuline kommentaar. Siinkohal on oluline, et hetkeseisu määramisel kasutatakse eraldi rahulolu ja rahulolematuse skaalat, et saada võimalikult sisulisi tulemusi. Rahuloluuuringu tulemusi on võimalik filtreerida erinevatest parameetritest lähtuvalt (näiteks osakonnad, ametikohad jne).

Uuring on anonüümne ning seda täidetakse elektroonilises keskkonnas, kuhu iga täitja saab siseneda talle antud paroolidega (soovi korral on võimalik uuringut täita ka paberkandjal). Sageli viime lisaks elektroonilisele uuringule läbi ka intervjuusid osakondade võtmeisikutega, et saada kvalitatiivset informatsiooni ning selgitada kitsaskohtade tagamaid.

Uuringu tulemuste põhjal koostame põhjaliku raporti ning presenteerime uuringu tulemusi ka tellijale. Esitlusega koos on ette nähtud 2-3 tunnine tööalane nõustamine, kus arutleme koos tellija/tellijatega uuringu tulemusi ning teeme ettepanekuid edasisteks sammudeks.

Registreeri / küsi pakkumist

Sulle võib huvi pakkuda ka: