Koolitused

Personalivalik

Iga organisatsiooni kõige kallimaks ressursiks on inimressurss. Seda nii finantsiliselt, kui ka inimlikust vaatenurgast võetuna. Tänapäeval tööjõuturul on valik väga mitmekesine. Värbamise üheks oluliseks etapiks on tööintervjuu. Iga läbiviidud intervjuu annab personalitöötajale juurde kogemuse, millele järgmisel korral toetuda. Samas ei ole kõik valikud, konkursid esimesel katsel edukad ning Sind võib tabada mõte, et mida ma tegin valesti?

Igapäevaselt soovime omada head ning toimivat tehnikat intervjuude juhtimiseks, mis oleks üheaegselt nii professionaalne, kui ka vastaks kaasaja psühholoogilistele ja ärialastele nõuetele. Koolituse põhifookuses ongi need võtmeelemendid, millest peab iga personalitöötaja lähtuma uute inimeste valikul? Milliseid sagedasi vigu teevad personalitöötajad? Millised on põhireeglid, mida tuleb intervjuule mõeldes arvestada. Samuti õpime valikuid tegema, millal on otstarbekas viia läbi ise personalivalikut ning millistel juhtudel on efektiivsem tulemas, kui osta organisatsioonile antud teenust sisse.

Läheneme igale sihtgrupile nende ettevõtte spetsiifikast lähtudes. Kuna kitsaskohad võivad olla väga erinevad organisatsiooniti, siis eelneb koolituste planeerimisel alati põhjalik eeltöö ja ettevalmistus tellijaga teemade täpsustamiseks.

Registreeri / küsi pakkumist

Sulle võib huvi pakkuda ka: