Koolitused

Mentorlus ja juhendamine

21. sajandi eripäraks on muutumine üha enam teadmuspõhiseks majanduseks, kus teadmuse loojaks ja kandjaks, ettevõtte varaks on inimene. Üks reaalseid võimalusi, kuidas avastada oma töötajate tugevusi, jagada saadud teadmisi ja luua oma ettevõtte jaoks uut teadmust on mentorlus ja juhendamine

Mentorlust võib defineerida kui partnerlussuhet, mida ei saa käsitleda kitsalt kui  protsessi ja üksikuid tegevusi, vaid seda tuleks vaadelda kui arenguteekonda, kus mentori roll on olla arendav partner. Mentori roll on olla protsessi käivitajaks ja suunajaks,  kasutades selleks oma kogemusi, erinevaid näiteid ja lugusid, uut mõtteviisi ja uusi vaatenurki. Ideaalse mentorpaari näitena võib antiikajast tuua Sokratese ja Platoni liitu, kus Sokrates  kaevab küsimuste abil välja vestluskaaslase teadmisi, arendades dialoogi ja  esinedes ise samal ajal mitteteadjana ning toimides kanalina, mille kaudu teine saab selgeks omaenese mõtted. Sokrates toimib kui „vaimne ämmaemand”: tema roll on „sünnitusabi” andmine, mitte ise „sünnitamine”.

Selline mõtteviis on eriti oluline just tänapäeval, kus mentori ja mentee liidus on oluline just vastastikune arendamine ja kogenud mentori  käivitav roll, mitte valmisteadmiste ülekandmine ja oma oskuste kloonimine. Tänased valmis teadmised võivad osutuda  juba homme vanadeks ja muutuda piduriks isiksuse ja ettevõtte arengule.

Juhendamine on enam suunatud töötaja professionaalsele arengule ning sagedasti kasutatav näiteks uute inimeste hõlpsamaks tööle sulandumiseks. Juhendamise käigus on kogenud kolleeg uue inimese „käehoidjaks“ tööalastes küsimustes.

Läheneme igale sihtgrupile nende ettevõtte spetsiifikast lähtudes. Kuna kitsaskohad võivad olla väga erinevad organisatsiooniti, siis eelneb koolituste planeerimisel alati põhjalik eeltöö ja ettevalmistus tellijaga teemade täpsustamiseks.

Registreeri / küsi pakkumist

Sulle võib huvi pakkuda ka: