Koolitused

Meeskonnatöö treening

Iga organisatsiooni liikmed teevad omavahel meeskonnatööd. Vajadus meeskonnatöö edendamise järele võib tekkida erinevatel põhjustel: uue ülesande lahendamine; uue kolleegi (töötaja, juhi) liitumine meeskonnaga; rutiini tekkimine jne. Samuti võib ka kogu organisatsiooni töökorraldus eeldada meeskonnatöö edendamist tervikuna.

Meeskonnatöös on igal töötajal oluline näha, missugused on iga meeskonnaliikme oskused, teadmised ja võimed kujundada meeskonnatööd tulemuslikuks ning vähendada võimalikke arusaamatusi/pingeid.

Meie meeskonnatööalased treeningud keskenduvad erinevatele fookustele – meeskonna ühtsuse või funktsionaalsuse suurendamisele, konfliktide ennetamisele või nende lahendamise oskustele, sünergia suurendamisele jne.

Läheneme igale sihtgrupile nende ettevõtte spetsiifikast lähtudes. Kuna kitsaskohad võivad olla väga erinevad organisatsiooniti, siis eelneb koolituste planeerimisel alati põhjalik eeltöö ja ettevalmistus tellijaga teemade täpsustamiseks.

Registreeri / küsi pakkumist

Sulle võib huvi pakkuda ka: