Koolitused

Enesekehtestamine

Kindlasti olete sattunud olukorda, kus tuleb end nõu ja jõuga maksma panna. Samas tunneme end ebamugavalt, öeldes EI kellegi teise poolt meile pealesunnitud kohustustele. Tihti satume aga iseendaga vastuollu kui ütleme jah olukorras, millele tegelikult tahaks öelda ei.

Enesekehtestamine on alus võrdsetele suhetele, võimaldades igaühel käituda lähtuvalt oma huvidest, väljendada vabalt oma ausaid tundeid ja kasutada oma õigusi takistamata sealjuures teiste omi. Enesekehtestamisoskusele on eelduseksempaatiavõime, iseseisvus, paindlikkus probleemide lahendamisel, optimistlikkus, loovus ja hea enesekontroll. Eeltoodud omadustega inimesed on üldjuhul ka parema stressitaluvusega. Vastupidiselt tihti levivale arvamusele ei väljendu enesekehtestamine agressiivses käitumises.

Enesekehtestamine seisneb hoopis oma seisukoha kindlas ja hinnanguvabas väljendamises, enese ja teiste vajaduste aktsepteerimises, vastaspoole aktiivses kuulamises ning oskuses keelduda kohustustest, mis tekitavad lisapingeid.

Meie treeningul me vaatamegi, kas EI ütlemine on alati kehva või hoopis vastupidi. Sama on JAH ütlemisega, kui tark on alati jah öelda ja millised on alternatiivid. Ja kuidas öelda nii ei kui jah nii, et ise tunneksime ennast hästi ja samuti vastaspool.

Läheneme igale sihtgrupile nende ettevõtte spetsiifikast lähtudes. Kuna kitsaskohad võivad olla väga erinevad organisatsiooniti, siis eelneb koolituste planeerimisel alati põhjalik eeltöö ja ettevalmistus tellijaga teemade täpsustamiseks.

Registreeri / küsi pakkumist

Sulle võib huvi pakkuda ka: