Koolitused

Energia vs sünergia?!

Efektiivse inimese, meeskonna, organisatsiooni kirjeldamiseks on hea kasutada energia tunnust. Märkamatult saadab see meid igal pool, kuigi me sellele teemale ei pööra just palju tähelepanu. Samas oleme kõik „omal nahal” tundnud, et inimese aktiivsus ehk nagu meie ütleme „laetus” on väga oluline. „Laetud”, kõrge energeetikaga inimesed teevad palju ja jõuavad palju.

Näiteks organisatsioonis on oluline leida optimaalse energia tasemega liikmete koosseis, kes oleksid võimelised toime tulema konkreetse ülesandega. „Mittekäivitunud” meeskonnale pole suurt mõtet anda tööd, mis nõuab suurema energia kulutamist, kui neil käesoleval hetkel on. Seega on vaja kasutada tehnikaid, mis aitaksid käivituda.

Sünergia teada-tuntud valem on 1+1=>2, mille järgi inimeste, meeskonna, organisatsiooni kogupanus on summaarselt suurem kui üksikliikmete panuste summa. Samas selleks, et osakond, meeskond, organisatsioon oleks sünergiline, on iga liikme jaoks oluline, et aeg, koht, tempo jne oleks tema ja kaaslaste jaoks sobivad.

Läheneme igale sihtgrupile nende ettevõtte spetsiifikast lähtudes. Kuna kitsaskohad võivad olla väga erinevad organisatsiooniti, siis eelneb koolituste planeerimisel alati põhjalik eeltöö ja ettevalmistus tellijaga teemade täpsustamiseks.

Registreeri / küsi pakkumist

Sulle võib huvi pakkuda ka: