Koolitused

Ajaplaneerimine

Mõned inimesed meie kõrval jõuavad teha enam, kui teised. Koolituse käigus vaatame millest see tuleneb. Tihti mängib siin rolli oskamatus aega planeerida, vahest on aga tegemist psühholoogiliste eripäradega aja tajumisel. Koolituse käigus aitame inimestel aru saada kuidas nemad tajuvad aega ja milliseid võimalusi ja samas ka ohte see endas võib peita.

Ajaressurssi saab edukalt jagada nelja ajasektori vahel. Nendeks on: eraaegisiklik aegsotsiaalne aeg ning professionaalne aeg. Mis on nende sektorite vahe ja kui palju ühe või teise sektori peale peaks aega kuluma sõltub paljuski millises eluetapis me antud ajahetkel oleme.

Jagame näpunäiteid kuidas saavutada tasakaal erinevate sektorite vahel erinevas eluetapis nii, et aega jaguks erinevatesse sektoritesse ja me ei peaks pidevalt ajanappuse üle kurtma vaid saaksime hoopis rõõmu ja rahulolu tunda väärtuslikult möödunud ajast.

Läheneme igale sihtgrupile nende ettevõtte spetsiifikast lähtudes. Kuna kitsaskohad võivad olla väga erinevad organisatsiooniti, siis eelneb koolituste planeerimisel alati põhjalik eeltöö ja ettevalmistus tellijaga teemade täpsustamiseks.

Registreeri / küsi pakkumist

Sulle võib huvi pakkuda ka: