Uudised

Omame HTMi koolitusluba!

Aeternum omab sellest suvest ka Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba nr. 6626 HTM.

Mis on koolitusluba ja miks seda vaja on?

Täiskasvanute koolitusasutuste tegevust reguleerib erakooliseadus, mille kohaselt täiskasvanute koolitusasutus on äriregistrisse kantud aktsiaselts, osaühing või mittetulundusühingute ja sihtasutuste või mittetulundusühingute asutus. Erakooliseadus kohaselt peavad kõik täiskasvanute koolitusasutused, sh füüsilisest isikust ettevõtjad taotlema koolitusloa juhul, kui nende poolt korraldatav õpe kestab enam kui 120 tundi või kuus kuud aastas. Kui koolituste maht jääb alla nimetatud piiri, on selle taotlemine vabatahtlik.

Rohkem infot HTMi kodulehel.